Informácia o zadávaní zákazky - umelé kožušiny, umelé kožušinové odevy, doplnky