Vedenie SND privítalo rozhodnutie vypísať súťaž na zhotoviteľa merania hluku a vibrácií v súvislosti s plánovanou električkou pred divadlom

Vedenie Slovenského národného divadla oceňuje rozhodnutie Magistrátu Bratislavy vypísať súťaž na zhotoviteľa meraní hluku a vibrácií priestorov novej budovy SND v rámci príprav projektu električkovej trate v Novom centre. Aj keď vedenie SND nezmenilo názor na trasovanie električky popri novej budove divadla a nepovažuje ho za ideálne riešenie, je otvorené odbornej diskusii.
 
Vedenie SND a mnohí umelci už v minulosti podporili iniciatívu za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika a vyjadrili niekoľkokrát znepokojenie nad plánovanou výstavbou električkovej trate medzi novou budovou SND a komplexom Eurovea.
 
Mestskí poslanci už schválili územný plán mesta, ktorý ráta s električkovou traťou v blízkosti novej budovy SND. Magistrát hlavného mesta teraz vypísaním súťaže na zhotoviteľa meraní hluku a vibrácií vychádza v ústrety požiadavke SND.
 
“Pohľad Slovenského národného divadla a Magistrátu Bratislavy sa síce v otázke trasovania električky líši, som však veľmi rád, že sa zhodneme v podstatnej veci, ktorou je neprijateľnosť vibračno-akustického vplyvu na naše predstavenia,” hovorí generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička.
 
“Napriek odlišným názorom, ktoré máme na trasovanie električky, chceme s Magistrátom Bratislavy aj naďalej viesť konštruktívnu debatu. Preto si veľmi ceníme, že vyhovel našej požiadavke o profesionálne preverenie potenciálnych rizík a vypísal verejnú súťaž na zhotoviteľa meraní hluku a vibrácií. Až po uskutočnení meraní budeme poznať reálny dopad hluku a vibrácií električiek na umeleckú tvorbu a jej realizáciu v novej budove SND a môžeme spoločne viesť ďalšiu diskusiu,” dodáva Drlička.
 
Hlavné mesto Bratislava v rámci príprav projektu električkovej trate v Novom centre uskutočňuje výber dodávateľa, ktorý na základe realizovaných simulácií prechodu električky okolo divadla a v spolupráci so Slovenským národným divadlom uskutoční meranie hluku a vibrácií v priestoroch novej budovy SND.
 
“Tento výber mesto uskutočňuje na základe odporúčaní medzinárodnej nezávislej skupiny zloženej z odborníkov na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru, ktorá vyhodnocovala, či je technicky možné realizovať v blízkosti SND električkovú trať bez negatívnych dopadov na divadlo. Zároveň je vyhlásenie súťaže plnením záväzku voči Slovenskému národnému divadlu, Ministerstvu kultúry a verejnosti, že mesto uskutoční čo najpresnejšie hodnotenie vplyvu trasy električky v blízkosti divadla,” uvádza Magistrát Bratislavy vo vyjadrení k vyhláseniu súťaže.
 
Začiatkom roka 2021 členovia nezávislej odbornej skupiny spoločným prehlásením potvrdili, že je možné pred divadlom stavať a prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo v prípade, že budú prijaté primerané opatrenia. Prehlásenie obsahuje aj podrobný popis odborných krokov, ktoré bude nutné vykonať, aby sa tieto opatrenia zabezpečili.
 
Jedným z nich je uskutočnenie merania hlučnosti a vibračných pomerov vo vybraných priestoroch novej budovy SND. Na realizáciu takéhoto merania bola dnes (v utorok 11. januára) vyhlásená uzavretá súťaž, v rámci ktorej oslovujeme kvalitných vysokošpecializovaných medzinárodných uchádzačov s požadovanými schopnosťami a skúsenosťami na vykonanie kvalifikovaného merania.
 
Na základe výsledkov týchto meraní a ďalších odborných krokov stanovených komisiou, bude následne realizovaná technická štúdia, ktorá stanoví konkrétne technické riešenie stavby električkovej trate v blízkosti divadla SND.
 
_________________________________________________________________________
 
Členovia medzinárodnej nezávislej skupiny zloženej z odborníkov na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru:
 
• Ervin Lumnitzer - prorektor pre vzdelávanie, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko;
• Monika Rychtáriková - docentka Fakulty architektúry Katolíckej univerzity, Leuven, Belgicko;
• Jindřich Smetana - zakladateľ Ateliér Smetana, Praha, Česká Republika;
• Pavel Rada - zakladateľ Rada Architects, Brno, Česká republika;
• Peter Zaťko - zakladateľ A & Z ACOUSTICS s.r.o., Bratislava, Slovensko;
• Piotr Z. Kozlowski - zakladateľ Pracownia Akustyczna, Wroclaw, Poľsko;
• Federico Cruz-Barney - zakladateľ STUDIO DAP, Paríž;
• Christian Czolbe - Prose AG, Zürich;
• Hans Rudolf Graaf - Prose AG, Zürich.