Príďte do divadla včas

Vážení diváci, milí naši hostia,
v súvislosti so zimným obdobím a značne premenlivým počasím, čo môže komplikovať dopravu a parkovanie, si vás dovoľujeme požiadať a odporúčať:
 
• príďte do divadla bez stresu v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom predstavenia,
• pohodlne zaparkujete na našom parkovisku, vyhnete sa hľadaniu voľného miesta v poslednej chvíli,
• pripomíname, že parkovisko za novou budovou SND je spoplatnené sumou 2 € na hodinu,
• odložíte si kabáty v šatni bez čakania v rade,
• vstup do novej budovy SND je hodinu pred začiatkom predstavenia,
• máte možnosť občerstviť sa ešte pred predstavením,
• upozorňujeme, že vzhľadom na opodstatnené sťažnosti divákov nebudeme umožňovať vstup po začiatku predstavenia / v Sále opery a baletu ani na balkón,
• prosíme rodičov zvážiť, či predstavenie určené aj pre detského diváka so začiatkom vo večerných hodinách zvládne ich dieťa z časového hľadiska tak, aby malo plnohodnotný zážitok.
 
Dovoľujeme si vás informovať, že pre zlepšenie služieb:
 
• sme rozšírili počet obslužných miest s občerstvením a sortiment,
• sprístupnili sme ďalšie toalety na strane opernej a baletnej sály.
 
Po začiatku predstavenia nebudú diváci do sály/Štúdia/Modrého salónu vpustení. Vstup bude umožnený až počas prestávky, pokiaľ ju predstavenie obsahuje. Vstupné z dôvodu neskorého príchodu nevraciame.
 
Želáme vám pri návšteve našich predstavení hodnotný umelecký zážitok.
 
Vaše SND