Slovenské národné divadlo smúti za skvelým režisérom

Vedenie SND prijalo s veľkým zármutkom správu o úmrtí jedného z najvýraznejších slovenských režisérov Juraja Jakubiska, ktorý mal blízky vzťah aj k prvej slovenskej divadelnej scéne.

 
Juraj Jakubisko na pôde SND režíroval opery Eugena Suchoňa Krútňava (1999) a Svätopluk (2008).

 
Česť jeho pamiatke!