Ingrid Kováčová

Ingrid Kováčová

Inspizienz

Tanečné vzdelanie získala na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, ktoré úspešne ukončila v roku 1989 pod vedením Žofii Tóthovej a Zlatici Vincentovej. Už počas štúdia účinkovala na scéne SND v baletoch Luskáčik, Narodil sa chrobáčik a Večný Orfeus.

V roku 1989 nastúpila do Baletu Slovenského národného divadla, kde okrem zborových postáv celého baletného repertoáru naštudovala aj sólové postavy ako Dcéra z baletu Dom Bernardy Alby, Nevesta v balete Svatby a Snehulienka v detskom muzikáli Snehulienka a sedem pretekárov.

Od septembra 2011 pôsobí v SND ako inšpicientka baletných predstavení.