Edita Turian

Edita Turian

Absolvovala Umelecké lýceum v Rumunsku a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor hra na klavíri. Pôsobila ako korepetítorka na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, od roku 2006 pôsobí ako korepetítorka v Balete SND a na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Účinkuje v orchestri Opery SND, kde hrá na klavíri v baletných predstaveniach Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci, Tulák Chaplin – pocta géniovi, Nižinskij – Boh tanca, Romeo a Júlia, Narodil sa chrobáčik, Popoluška atď.