Dušan Štefánek

Dušan Štefánek

Dirigent
Musikalischer Garant, Opernstudio

Narodil sa v Bratislave, dirigovanie študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval majstrovský kurz u Sergia Celibidachea. Roku 1983 sa stal dirigentom Opery Štátneho divadla v Košiciach a od roku 1985 až dodnes pôsobí v Opere Slovenského národného divadla. Začiatkom deväťdesiatych rokov bol aj šéfdirigentom Štátnej opery v Banskej Bystrici. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu i so Štátnou filharmóniou Košice. Hosťoval v pražskom Národnom divadle a v Janáčkovej opere Brno. S operným i baletným súborom SND absolvoval množstvo úspešných vystúpení v zahraničí. Jeho operný repertoár zahŕňa niekoľko desiatok titulov, z ktorých viaceré aj hudobne naštudoval: Monteverdiho Korunováciu Poppey, Cikkerovo Vzkriesenie, Leoncavallových Komediantov a Mascagniho Sedliacku česť, Donizettiho Nápoj lásky, Bizetovu Carmen, Rossiniho Popolušku a Janáčkovu Káťu Kabanovú. Nemenej bohaté sú jeho skúsenosti s baletom. Od roku 2008 bol načas šéfdirigentom Štátneho divadla v Košiciach (okrem iných naštudovaní tu uviedol Verdiho Maškarný bál).