Veronika Mihálková

Veronika Mihálková

Sopran

Rodáčka z Bojníc. Operný spev absolvovala na Akadémii múzických umení v Banskej Bystrici (trieda prof. Zlatice Livorovej). Zúčastnila sa na medzinárodných Majstrovských speváckych kurzoch v Piešťanoch (Peter Dvorský, Zlatica Livorová), Karlových Varoch (Magdaléna Blahušiaková) či Znojme (Dagmar Livorová, Jaromír Brych). 
Ako koncertná sólistka doposiaľ účinkovala na festivaloch Zámocké hry zvolenské, Operalia a Bojnické hudobné leto, ale aj na viacerých podujatiach organizovaných Ministerstvom kultúry SR a Slovenskou akadémiou vied. Pravidelne spolupracuje s významným slovenským klaviristom Petrom Pažickým. 
V súčasnosti je stálou hosťujúcou sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici. Medzi roly, ktoré tu naštudovala, patria: Flora (G. Verdi: La traviata – 2007), Zuzka (E. Suchoň: Krútňava – 2008), Anna (G. Verdi: Nabucco – 2009), Katrena (E. Suchoň: Krútňava – 2012), Cudzia kňažná (A. Dvořák: Rusalka – 2014) či Zuzka (J. Cikker: Juro Jánošík – 2016). So Štátnou operou Banská Bystrica sa tiež zúčastnila medzinárodného Festiwalu Operowego na scéne Opera Nova v Bydgoszczi (Poľsko) a dvoch umeleckých turné v Japonsku. V sezóne 2016/2017 ju čaká debut na scéne Slovenského národného divadla (úloha Katreny v Suchoňovej Krútňave).