Martin Mikuš

Martin Mikuš

Bass

Martin Mikuš študoval spev na žilinskom konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave. V roku 2007 získal prvú cenu na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina Iuventus Canti. Ako sólista účinkoval vo viacerých krajinách Európy i v Japonsku. Pravidelne spieva so Štátnym komorným orchestrom Žilina, s ktorým uviedol napr. Vianočnú omšu od Juraja Zruneka, Českú vianočnú omšu J. J. Rybu, Händlovo oratórium Mesiáš, Mozartovo i Krškovo Rekviem. Premiéroval tiež viaceré opery súčasného slovenského hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku - Evanjelium podľa LukášaZnovuzrodenie, operu Martin Luther, ale aj jeho Rekviem. Spolupracoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, s Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, so Slovenskou filharmóniou, s orchestrom Solamente Naturali, so súborom pre starú hudbu Musica Aeterna a s ďalšími telesami. Na francúzskej opernej scéne sa predstavil dvakrát: ako Nicolo v Hummelovej opere Mathilde de Guise(tá mala slovenskú premiéru na doskách Opery SND v januári 2010) a spieval tiež v Hummelovom oratóriu Der Durchzugdurchs Rote Meer. So Štátnou operou Banská Bystrica naštudoval postavu Dulcamaru v Donizettiho Nápoji lásky, v SND účinkoval vo Verdiho Otellovi ako Lodovico a v Belliniho Puritánoch ako Gualtiero Valton. V sezóne 2012/2013 sa u nás predstavil v opere Milana Dubovského Veľká doktorská rozprávka a v Barbierovi zo Sevilly od G. Rossiniho. V koncertnom uvedení opery G. Donizettiho Lucrezia Borgia v rámci Bratislavských hudobných slávností 2011 účinkoval po boku Edity Gruberovej.

Predstavenia

Baals Hoherpriester
Kaiserlicher Kommissar
Baals Hoherpriester
Kaiserlicher Kommissar