Tomáš Cseh

Tomáš Cseh

Stimmführer der Bratschengruppe

Tomáš Cseh patrí k popredným predstaviteľom slovenského interpretačného umenia. Pochádza z rodiny s hlbokou hudobnou tradíciou. Po absolvovaní Gymnázia Mateja Korvína vo Veľkom Mederi (1998-2002), pokračoval v štúdiu hry na viole na Konzervatóriu v Bratislave v triede Kornela Klatta (2002-2006), neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Jozefa Hošeka, ArtD. Štúdium na Vysokej škole múzických umení ukončil v roku 2014 dosiahnutím doktorandského stupňa. Svoje vzdelanie si v rokoch 2011-2013 rozširoval aj v rámci postgraduálneho štúdia na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u Wolfganga Klosa. Počas štúdia absolvoval aj množstvo majstrovských kurzov pod vedením takých osobností, ako Wolfgang Klos, Nobuko Imai, Bruno Pasquier, Vladimír Bukač, Hartmut Rohde, Milan Radič.

Ako sólista účinkoval s orchestrami ako Štátna filharmónia Košice, Bruno Walter Symphony Orchestra, Internationale Donauphilharmonie, Franz Liszt Chamber Orchestra. S klaviristkou Hiromi Cseh Ishiguri uviedli množstvo recitálov doma i v zahraničí, majú za sebou aj niekoľko úspešných turné v Japonsku.

Ako orchestrálny hráč aktívne spolupracoval s viacerými medzinárodnými orchestrami, ako Bruno Walter Symphony Orchestra, Academy Chamber Orchestra Luxembourg, Sendai Philharmonic Orchestra Japan, Symphonic Orchestra Flanders Opera.

Tomáš Cseh je typom širokospektrálne zameraného umelca. Ako huslista a violista sa okrem klasickej hudby venuje aj hudbe džezovej, ale predovšetkým ľudovej. Patrí k najvýznamnejším predstaviteľom maďarského folklóru, v roku 2015 dostal cenu Harmónia- Cena maďarskej hudby na Slovensku. Je zakladajúcim členom kapely Cseh Tamás Band, s ktorou pravidelne účinkuje v rôznych európskych krajinách. S manželkou, klaviristkou Hiromi Cseh Ishiguri a s bratom Alexandrom Csehom (kontrabas) pravidelne vystupujú vo Švajčiarsku, kde si zahrali so svetoznámou huslistkou Patricou Kopačinskou v dokumentárnom filme „Made in Europa” pre holandskú televíziu (2017).

V roku 2020 založil Podunajský festival komornej hudby, ako umelecký riaditeľ pozýva popredných domácich i zahraničných interpretov.

V roku 2021 debutoval ako dirigent s orchestrom Cappella Istropolitana.

V súčasnosti pôsobí na pozícii 1. sólového violistu v Orchestri Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.

Tomáš Cseh hrá na viole od majstra Matthieu Devuyst (Viedeň, 2013), so sláčikom od majstra Tibora Kovácsa (Paríž).