Jan Pospíšil

Jan Pospíšil

Konzertmeister der Violocello - Gruppe

Absolvent štúdia violončelovej hry na Konzervatóriu v Brne u Miroslava Zichu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Jozefa Podhoranského. Už počas štúdií sa stal laureátom niekoľkých súťaží, okrem iných Medzinárodnej violončelovej súťaže Bohuša Herana v Ústí nad Orlicí, súťaže konzervatórií ČR a celoštátnej súťaže komornej hry ČR. Svoje profesionálne vzdelanie prehlboval na majstrovských interpretačných kurzoch u Victorie Yaglingovej, Jiřího Bártu, Gerharda Mantela, Jozefa Podhoranského a Bedřicha Havlíka. Od roku 2000 je členom orchestra Slovenského národného divadla, v ktorom od roku 2004 zastáva i post koncertného majstra skupiny violončiel. Bol členom komorných orchestrov, s ktorými vystupoval i ako sólista, a to Bratislava Classic a Slovak Festival Orchestra (súbor pôsobiaci najmä v Írsku). Má za sebou úspešné sólové vystúpenia vo Finsku, Taliansku, Španielsku, Nemecku, Rakúsku a na medzinárodnom hudobnom festivale Moravský podzim v Brne. V roku 2009 vystúpil v Moskve v rámci semifinále súťaže Eurovision Song Contest. S violončelovou skupinou SND „Čelisti“ vystúpil ako jej umelecký vedúci na festivale Hudební nešpory v Brne, spolu so sólistom opery SND, basistom Petrom Mikulášom. Od roku 2003 pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

Predstavenia