Ladislav Práger

Ladislav Práger

Leiter der Fagottgruppe

Ladislav Práger

Štúdium:
r. 1984-1990 Konzervatórium Bratislava
r. 1990-1994 VŠMU Bratislava - Akadémia múzických umení – magisterské štúdium
 

Profesionálne pôsobenie:
r. 1990 – doteraz, Orchester Opery SND -1. sólo fagot
r. 1994 – 2018 orchester - Cappella Istropolitana -1.sólo fagot
od r. 2020 - Symfonický orchester Slovenského rozhlasu - 1. Fagot
r. 1995- 2003 - pedagóg na Konzervatórium v Bratislave
Bratislavské dychové okteto - 1. Fagot
Slovenské dychové kvinteto