Joana Laetitia Reinprecht

Joana Laetitia Reinprecht

Ensemble - Damen
Tanec začala študovať na viedenskom Konzervatóriu (2008 – 2011) a absolvovala na Baletnej akadémii pri Štátnej opere vo Viedni (2011 – 2016).
Po ukončení štúdia pôsobila jednu sezónu v juniorskom súbore Štátnej opery vo Viedni. V rokoch 2018 až 2020 bola členkou baletu Štátnej opery vo Viedni.
Od roku 2021 je členkou Baletu SND.