Dominik Sirný

Dominik Sirný

Dramaturgie

Dominik Sirný je absolventom bakalárskeho štúdia hudobnej vedy na filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Časť svojich štúdií absolvoval tiež na katedre teórie hudby na École Normale Supérieure v Paríži. Už počas štúdia písal recenzie na koncerty klasickej hudby a opery pre český portál Opera Plus a neskôr aj pre Opera Slovakia. V jeho profesijnom záujme je predovšetkým opera a hudba 19. a 20. storočia. V súčasnosti pôsobí ako externý dramaturg Opery SND.