Vladimír Ondrejčák

Vladimír Ondrejčák

Vladimír Ondrejčák sa začal venovať hre na klasickej gitare v jedenástich rokoch, ako žiak Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici a už o štyri roky neskôr sa s úspechom predstavil na Celoslovenskej gitarovej súťaži Bojnice 97, odkiaľ si odniesol 2. cenu. Konzervatórium vyštudoval v Banskej Bystrici pod pedagogickým dohľadom Mgr. Márie Sedlákovej PhD, vysokoškolské štúdium absolvoval na VŠMU v gitarovej triede Prof. Jozefa Zsapku a jeho asistenta Mgr. art. Martina Krajča ArtD. Počas štúdií sa zúčastnil majstrovských kurzoch vedených poprednými gitarovými osobnosťami (Suzana Prieto, Odair Assad, Anders Miolin, Alvaro Pierri, Walter Feybli, Stefan Hackl, Marco Socias) a účinkoval na viacerých súťažných podujatiach. Je nositeľom čestného uznania (za štvrté miesto) zo súťaže Mladí gitaristi v Dolnom Kubíne (2001) a dvojnásobným držiteľom tretej ceny na Medzinárodnej gitarovej súťaži J. K. Mertza v Bratislave (2006, 2008). Ako sólista, alebo komorný hráč vystúpil nielen na domácich pódiách (Hudba pod diamantovou klenbou v Kremnici 2004, Banskobystrická hudobná jar 2004, Kytarový festival - Štramberk 2007, Melos-Étos 2007, Orfeus 2007, Rimavskosobotská hudobná jar 2010, Festival Konfrontácie Nitra 2010, Hummelove dni 2010), ale aj vo viacerých európskych krajinách (Maďarsko, Anglicko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Nemecko). V roku 2010 uskutočnil svoju prvú prednášku na tému "Raná talianska renesancia a jej spôsob interpretácie na modernej gitare" v rámci metodického dňa v Prievidzi. Realizoval aj prvé nahrávky pre Slovenskú televíziu. V oblasti komornej hudby spolupracoval s Bratislavským gitarovým kvartetom, Quasars ansamble. Od roku 2005 pôsobil v gitarovom duu s Denisou Benčovou, s ktorou sa prezentovali na viacerých domácich ale i zahraničných koncertných pódiách. V Slovenskom rozhlase vystúpili v rámci Fóra mladých. Záznam z koncertu bol odvysielaný v Rádiu Devín. V roku 2009 uviedol slovenskú premiéru diel pre gitaru a klavír J. K. Mertza spoločne s klaviristkou Zuzanou Zamborskou. Koncert sa stretol s pozitívnou kritikou v Hudobnom živote. V tomto istom roku založili s gitaristom Karolom Kompasom Mertz Guitar Duo. Spoločne sa predstavili na viacerých slovenských pódiách a na festivale Konfrontácie Nitra a trenčianskom festivale Pohoda. Na sklonku roka 2011 vyšlo jeho prvé profilové CD vo vydavateľstve Diskant s názvom Music from the old times. Spolupracoval s orchestrom SND v predstavení Barbier zo Sevilly a Šperky Madonny. Pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole v Stupave a na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave. Okrem pedagogickej a koncertnej činnosti sa venuje aj organizácii koncertov a festivalov. Od roku 2020 je štatutárom združenia Hudba v čase, ktorá sa podieľa na organizácii festivalu Hudba v synagóge v stupavskej synagóge. V roku 2018 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne pod vedením prof. Barbary Marie Willi, Ph.D.