Urheberrechte

Obsah týchto webových stránok je chránený autorskými právami © Slovenského národného divadla. Všetky práva vyhradené.

Informácie na týchto webových stránkach, ktoré okrem iného zahŕňajú text, obrázky a zvuky, sa nesmú, s výnimkou výlučne súkromných účelov alebo kde je uvedené inak, reprodukovať, prenášať, distribuovať alebo uskladňovať bez predchádzajúceho písomného povolenia od Slovenského národného divadla. Zmeny obsahu týchto webových stránok sú výslovne zakázané.

Niektoré časti tohto webového sídla obsahujú obrázky, ktoré sú chránené autorskými právami ich poskytovateľov.

Pre novinárske účely poskytujeme fotografie vo veľkom rozlíšení. 
Pre viac informácií o podmienkach použitia a registrácií si pozrite sekciu Press.