Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1132811 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 1 894,48 € 1 894,48 € Z-5611852300 7.1.2014 23.11.2016
1140003 blo.ball productions s.r.o. Trstice 1019, 92542 Trstice, SK 46795545 Um.účin.G.Tóth 1/14 90,00 € 90,00 € Z-556/Č/12;Z-529/Č/13 7.1.2014 23.11.2016
1132806 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava, SK 35787201 EUR 1 404,00 € 1 404,00 € Ubyt.hosť.umelc.12/13 3.1.2014 23.11.2016
1132808 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 10-12/13 347,82 € 347,82 € Z-1101/TPÚ/2013 3.1.2014 23.11.2016
1132809 Koncerty s.r.o. Vajnorská 98/K, 83104 Bratislava, SK 45508232 Vianočný koncert 15.12. 5 838,94 € 5 838,94 € Z-1104/O/2013 3.1.2014 23.11.2016
313115 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 EUR 16 853,46 € 16 853,46 € Notový materiál 2.1.2014 23.11.2016
1132803 blo.ball productions s.r.o. Trstice 1019, 92542 Trstice, SK 46795545 EUR 170,00 € 170,00 € Um.účink.G.Tóth.12/13 2.1.2014 23.11.2016
1132795 60 bpm,s.r.o. Kyjevská 2, 83102 Bratislava, SK 46000798 EUR 50,00 € 50,00 € Um.účink.Čekovská 31.12.2013 23.11.2016
1132796 OZETA,s.r.o. Špitálska 53, 81108 Bratislava, SK 44360835 EUR 646,64 € 646,64 € Košele 31.12.2013 23.11.2016
1132797 SIEMENS s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK 31349307 EUR 2 333,76 € 2 333,76 € Kontrola EPS 31.12.2013 23.11.2016
1132798 DREVONA GROUP s.r.o. Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK 45895856 EUR 6 852,00 € 6 852,00 € Smrekové rezivo 31.12.2013 23.11.2016
1132799 MediaTech Central Europe,a.s. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK 35772581 EUR 223,44 € 223,44 € Projekčné plátno 31.12.2013 23.11.2016
1132800 MediaTech Central Europe,a.s. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK 35772581 EUR 1 099,00 € 1 099,00 € Projektor EPSON 31.12.2013 23.11.2016
1132801 Domidrevo, s.r.o. Hurbanova 1410/3, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 46785396 EUR 1 095,00 € 1 314,00 € Nábytok 31.12.2013 23.11.2016
1132802 Domidrevo, s.r.o. Hurbanova 1410/3, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 46785396 EUR 1 000,00 € 1 200,00 € Nábytok 31.12.2013 23.11.2016
1132794 SOFTIP,a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 36785512 Seminár, Ročná účt.závierka 162,00 € 162,00 € O-083/12/51/2013 30.12.2013 23.11.2016
1132784 2B Medium s.r.o. Úprkova 43, 81104 Bratislava, SK 36365301 Pečiatky 74,48 € 74,48 € O-107,135/12/51/2013 30.12.2013 23.11.2016
1132788 Modul 75 s.r.o. Jakubovo námestie č.2555/2, 81109 Bratislava, SK 43866395 Úprava priečky 467,40 € 467,40 € O-134/12/51/2013 30.12.2013 23.11.2016
1132790 Akože s.r.o. Jakubovo námestie 10, 81109 Bratislava, SK 47445718 Um.účink.Porubjaková 100,00 € 100,00 € Z-1079/Č/2013 30.12.2013 23.11.2016
1132783 Fonsiuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Pracovno-právne poradenstvo 11-12/13 6 400,00 € 6 400,00 € Z-1095/GR/2013 30.12.2013 23.11.2016
1132771 ALEAS s.r.o. Krížna 26, 81107 Bratislava, SK 45467323 EUR 91,00 € 91,00 € Opr.hud.nástroja 30.12.2013 23.11.2016
1132785 Attila NAGY-LURA Vodárenská 44/15, 93005 Gabčíkovo, SK 34428275 EUR 370,00 € 370,00 € Opr.hud.nástrojov 30.12.2013 23.11.2016
1132786 LAYOUT ARCHITECTS s.r.o. Tallerova 6, 81102 Bratislava, SK 35971819 EUR 220,00 € 220,00 € Program.skladačka 30.12.2013 23.11.2016
1132791 ARGUSS s.r.o. Blumentálska 19, 82107 Bratislava, SK 31365213 EUR 325,20 € 325,20 € Odvoz a znešk.odpadu 30.12.2013 23.11.2016
1132792 ALEAS s.r.o. Krížna 26, 81107 Bratislava, SK 45467323 EUR 46,80 € 46,80 € Opr.sláčika 30.12.2013 23.11.2016

Seiten