Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
5200026 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 49.43 49.43 O/2020-455 2.7.2020
1200772 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Smutočný veniec 150 150 O/2020-449 29.6.2020
1200768 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.flaše 106.4 106.4 Z-801125 25.6.2020
1200763 Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 81101 Bratislava, SK 00165182 Konzul.-analyt.služby SOFTIP 155.34 155.34 Z-MK132/07/M 22.6.2020
1200758 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink. 2500 2500 Z-103/O/2020 19.6.2020
1200757 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 138.6 138.6 HZ-164848 18.6.2020
1200753 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné UDD 653.6 653.6 Z-535/EaTPÚ/2018 16.6.2020
1200751 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 267.25 267.25 Z-486/GR/2015 15.6.2020
5200025 ZONER s.r.o. Jaskový rad 5, 83101 Bratislava, SK 35770929 Predpl.lic.14.6.-14.7.2020 tuzem.fa. 4.99 4.99 O/2020-45 15.6.2020
1200749 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Smutočný veniec 150 150 O/2020-439 12.6.2020
1200750 Benefit Systems Slovakia s.r.o Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK 48059528 MultiSport karty 6/20 1806.99 1806.99 Z-208/CM/2019 12.6.2020
1200745 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 1524.44 1524.44 MK-158/2019/M 11.6.2020
1200738 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby Opera HB 495.6 495.6 O/2020-432 10.6.2020
1200736 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr,plynu HB 3280.63 3280.63 Z-1233/TPÚ/2019 10.6.2020
1200737 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.5/20 park.HB 31.44 31.44 Z-MK9903712948 10.6.2020
1200735 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné HB 24.52 24.52 Z-661/EaTPÚ/2018 10.6.2020
1200734 RIZNER s.r.o. Lukavica 95, 08621 Lukavica, SK 46360379 Náradie 2539.99 2539.99 Z-20204390_Z 9.6.2020
1200724 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 113.36 113.36 D/801125 8.6.2020
1200730 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 259.78 259.78 Z-29092005 8.6.2020
1200731 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 84545 Bratislava, SK 47232480 Licencia AVD, rozmnoženiny AVD 372 372 Z-M2023550 8.6.2020
1200729 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.popl.k 100.výročiu SND 100 100 Z-217/B/2020 8.6.2020
420023 MUSICTECH Slovakia s.r.o. Dolná Rosinská 252, 01322 Rosina, SK 45328111 Čelesta Schiedmayer 41557.2 41557.2 Z-282/O/2020 5.6.2020
1200723 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 0.23 0.23 Z-486/GR/2015 5.6.2020
1200721 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 126.07 126.07 Z-661/EaTPU/2018 5.6.2020
1200722 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.,5/20 53.09 53.09 Z-1254/TPÚ/2013 5.6.2020

Seiten