Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1210230 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera 156.4 156.4 RDč.Z202034291_Z;Z-1/UDD/ 13.4.2021
1210232 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl/mobil/ 1314.46 1314.46 MK-158/2019/M 13.4.2021
1210234 Matej Sipos -ALEAS Krížna 26, 81107 Bratislava, SK 35156406 Opr.hud.nástroja 341.3 341.3 O/2021-93 13.4.2021
1210225 MDclinic a.s. Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK 44571747 Prac.zdrav.služba 922.33 922.33 Z-69/GR/2020 12.4.2021
1210226 MDclinic a.s. Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK 44571747 Lekárske vyšetrenie 642.9 642.9 Z-69/GR/2020 12.4.2021
1210224 FaceMedia SK, s.r.o. Námestie Slobody, 09301 Vranov nad Topľou, SK 47607556 Prenájom skenera na meranie teploty 192 192 Z-580/CM/2020 12.4.2021
1210227 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 324.96 324.96 O/2020-424 12.4.2021
1210223 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 7.25 7.25 Z-660/EaTPÚ/2018 12.4.2021
1210221 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 IP Telefónia 2932.99 2932.99 MK-109/07/M 9.4.2021
1210222 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.03/21 142.28 142.28 MK-109/07/M 9.4.2021
1210219 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,stočné NB 1754.16 1754.16 Z-390/EaTPÚ/2015 9.4.2021
1210216 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.03/21,park.HB 31.44 31.44 MK9903712948 8.4.2021
1210209 Promedis s.r.o. Vŕbová 2, 82107 Bratislava, SK 46563458 Antigénové test. umelcov 151 151 O/2021-44 7.4.2021
6210004 FRIGO SLOVAKIA s.r.o. Náb.arm.gen.Ludvíka Svobodu 58, 81102 Bratislava, SK 31389538 Oprava klima.zariad. 1230 1230 O/2021-43 7.4.2021
6210005 FRIGO SLOVAKIA s.r.o. Náb.arm.gen.Ludvíka Svobodu 58, 81102 Bratislava, SK 31389538 Opr.klima.zariad. 1724.8 1724.8 O/2021-71 7.4.2021
1210215 SITA Slov.tlač.agentúra s.r.o. Mýtna 15, 81107 Bratislava, SK 35745274 Monitoring médií 90 90 Z-602/CM/2020 7.4.2021
1210211 Promedis s.r.o. Vŕbová 2, 82107 Bratislava, SK 46563458 Antigénové test. umelcov 408 408 O/2021-80 7.4.2021
1210208 Promedis s.r.o. Vŕbová 2, 82107 Bratislava, SK 46563458 Antigénové test. umelcov 600 600 O/2021-41 7.4.2021
1210212 Promedis s.r.o. Vŕbová 2, 82107 Bratislava, SK 46563458 Antigénové test. umelcov 464 464 O/2021-95 7.4.2021
1210210 Promedis s.r.o. Vŕbová 2, 82107 Bratislava, SK 46563458 Antigénové test. umelcov 408 408 O/2021-73 7.4.2021
1210202 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 419 419 Z-1234/TPÚ/2019 6.4.2021
1210198 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 03/21 535.32 535.32 O/2021-83 6.4.2021
1210199 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát 528 528 O/2021-58 6.4.2021
1210200 PEREX a.s. Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava, SK 00685313 Inzerát 90 90 Z-1359/CM/2019 6.4.2021
1210201 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z384/TPÚ/2011/09 6.4.2021

Seiten