Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1210115 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil 10 10 MK-158/2019/M 4.3.2021
1210116 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vody,stočné NB 2071.82 2071.82 Z-390/EaTPÚ/2015 4.3.2021
1210113 SITA Slov.tlač.agentúra s.r.o. Mýtna 15, 81107 Bratislava, SK 35745274 Informačné služby 90 90 Z-602/CM/2020 2.3.2021
1210114 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát 220 264 O/2021-50;Z-1343/CM/2019 2.3.2021
1210106 Ing.Ivan Šimek Bulíkova 13, 85104 Bratislava, SK Znalecký posudok 220 220 O/2021-45 2.3.2021
1210107 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr. L.Ján 55.38 66.46 Z-318/EaTPÚ/2019 2.3.2021
1210108 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr. L.Ján 431.85 518.22 Z-318/EaTPÚ/2019 2.3.2021
1210111 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Lander.,Laurin, 118.56 118.56 Z-318/EaTPÚ/2019 2.3.2021
1210112 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.HB,NB,UDD 25362.97 25362.97 Z-318/EaTPÚ/2019 2.3.2021
1210105 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 419 419 Z-1234/TPÚ/2019 2.3.2021
1210102 SECURO spol.s.r.o. Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava, SK 47357878 Služby SBS 11877.94 11877.94 O/2021-21 1.3.2021
1210097 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Smútočný veniec 150 150 O/2021-42 1.3.2021
1210098 Promedis s.r.o. Vŕbová 2, 82107 Bratislava, SK 46563458 Antigénové test. umelcov 499 499 O/2021-39 1.3.2021
1210099 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát Corona semafor 350 420 O/2021-50 1.3.2021
1210100 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát Corona semafor 140 168 O/2021-50 1.3.2021
1210101 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 35.94 35.94 O/2020-636 1.3.2021
1210103 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 662.52 662.52 O/2021-52 1.3.2021
1210104 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát Corona semafor 528 528 O/2021-48 1.3.2021
1210095 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 82102 Bratislava, SK 31347215 Nájom mot.voz. 1250 1250 Z-413/CM/2020 26.2.2021
1210094 Radio Services a.s. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 35875020 Reklam.kampaň 12/20 342 342 Z-90/CM/2020 26.2.2021
1210109 AGEM Computers,spol. s r.o. Panónska 42, 85104 Bratislava, SK 35692715 Respirátory 32.7 32.7 P-26022021 26.2.2021
1210110 AGEM Computers,spol. s r.o. Panónska 42, 85104 Bratislava, SK 35692715 Akumulátory,baterky /výťah/ 126.3 126.3 P-26022021 26.2.2021
1210096 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 CTL, Semafór SND 86 103.2 O/2021-40 26.2.2021
1210093 Promedis s.r.o. Vŕbová 2, 82107 Bratislava, SK 46563458 Antigénové testovanie umelcov 534 534 O/2021-38 23.2.2021
1210092 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát 325 390 O/2021-50 22.2.2021

Seiten