Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1142106 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 CLV, Čarovná flauta 19,00 € 22,80 € O/2014-1495/81 9.10.2014 23.11.2016
1142107 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 CLV, Salome 252,00 € 302,40 € O/2014-1500/81 9.10.2014 23.11.2016
1142120 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Ostatné služby Cofely 9/14 42 984,00 € 42 984,00 € Z-1049/TPÚ/2013 9.10.2014 23.11.2016
1142091 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tablety 2,00 € 2,00 € MK-92/2013/M 8.10.2014 23.11.2016
1142090 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 54,00 € 54,00 € O/2014-1161/81 8.10.2014 23.11.2016
1142089 Lucia Faltinová Vojtecha Spanyyola 31, 01001 Žilina, SK 31739172 Prekladateľské služby 112,00 € 112,00 € O/2014-1496/81 8.10.2014 23.11.2016
1142088 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 Aktualizácia WEB stránky 187,20 € 187,20 € Z-162/UMO/2011 8.10.2014 23.11.2016
1142080 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 18 665,46 € 18 665,46 € Z-29092005 8.10.2014 23.11.2016
1142093 Mária Puchalová - RIMON Baltská 1, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 22637966 Prenájom kontajner bunky 70,80 € 70,80 € Z-384/11;D3 8.10.2014 23.11.2016
1142097 Creative Corporation s.r.o. Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK 45422729 Um.účink., Vejár 12.9. 120,00 € 120,00 € Z-810/Č/2012 8.10.2014 23.11.2016
1142081 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubytovanie 1 593,00 € 1 593,00 € Z-333/GR/2014;O/2014-1248 8.10.2014 23.11.2016
1142082 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubytovanie 4 809,00 € 4 809,00 € O/2014-1336 8.10.2014 23.11.2016
1142083 GrianStrings spol.s r.o. Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 45537615 ND na hud.nástr. 112,00 € 112,00 € O/2014-904 8.10.2014 23.11.2016
1142084 GrianStrings spol.s r.o. Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 45537615 ND na hud.nástr. 705,54 € 705,54 € O/2014-923 8.10.2014 23.11.2016
1142085 GrianStrings spol.s r.o. Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 45537615 ND na hud.nástr. 304,19 € 304,19 € O/2014-904 8.10.2014 23.11.2016
1142086 GrianStrings spol.s r.o. Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 45537615 ND na hud.nástr. 559,68 € 559,68 € O/2014-910 8.10.2014 23.11.2016
1142087 WBI,s.r.o. Žižková 42, 81102 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81,40 € 81,40 € Z-252/CM/2013 8.10.2014 23.11.2016
1142092 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Nájom za oceľ.fľaše 106,86 € 106,86 € D-801125 8.10.2014 23.11.2016
1142094 DREVONA GROUP s.r.o. Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK 45895856 Drevoštiepka, preglejka, ... 9 444,35 € 9 444,35 € O/2014-1403 8.10.2014 23.11.2016
1142095 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 260,00 € 260,00 € O-132/01/41/2014 8.10.2014 23.11.2016
1142096 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 2 097,36 € 2 097,36 € M-29/10/M 8.10.2014 23.11.2016
1142174 Motor-Car Bratislava,spol.s.r.o. Tuhovská 5, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 35828161 Garančná prehl.mot.vozidla 1 274,02 € 1 274,02 € 29092005 7.10.2014 23.11.2016
1142077 Piacenza Slovakia s.r.o. Panenská 30, 81103 Bratislava, SK 46376283 Baletné špičky 1 019,00 € 1 019,00 € O/2014-1384 7.10.2014 23.11.2016
1142070 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 140,45 € 140,45 € Z-*250/GR/2008 7.10.2014 23.11.2016
1142072 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.9/14 58,61 € 58,61 € Z-1254/TPÚ/2013 7.10.2014 23.11.2016

Seiten