Sova - LIVE STREAM

Natalie Kocab

Sova - LIVE STREAM

Schauspiel

Inscenácia o rozdielnych názoroch, prežitkoch ale i vzájomnom porozumení dvoch generácií.

YouTube
Vo vile syna a otca zároveň sa ocitnú dve ženy, stará mama a jej vnučka. Mladá žena Vendy je slobodná matka s dieťatkom, o ktorom sa jeho otec nestihol pred svojou smrťou dozvedieť. Babička, intelektuálka, tiež ovdovela a nevládze žiť sama vo svojom dome. Hľadajú nový domov, na ktorý sú obe odkázané. Ich spolužitie zďaleka nie je idylické. Naopak, je plné vzťahových a názorových stretov, ale aj narastajúceho, hlbokého porozumenia. A ako to už býva, najväčší zmysel a hodnoty svojho obgeneračného prepojenia si uvedomujú, až keď je neskoro. To, že sa láska míňa, neznamená, že to nie je láska a zásadná reflexia života, ktorý nežijú iba naše hrdinky. Excelentné príležitosti pre vyzreté herečky a osobnosti. Dátum narodenia ich rozdeľuje len navonok. Pochopenie seba a doby, v ktorej žili a žijú, je svedectvom, ktoré stojí za to zdieľať s našimi divákmi.
Komornú hru Sova populárna súčasná česká spisovateľka, poetka, speváčka a dramatička nanovo prepísala na objednávku dramaturgie činohry a priamo na „telo“ skvelých herečiek, akými sú B. Turzonovová a B. Andrešičová.
 
Dĺžka predstavenia: 1 hodina 25 minút bez prestávky
 
Činohra SND špeciálne ďakuje pánovi Ing. Karolovi Bustinovi, ktorý zásadným spôsobom prispel ku vzniku inscenácie Sova. Ďalej ďakujeme za pomoc a spoluprácu Martinovi Hasákovi, Lucii Šedivej, Ondrejovi Wolfovi, Marekovi Kráľovskému a Petrovi Balcerčíkovi.
 
Chceli by ste nás podporiť? Môžete podporiť Činfond ↓
Pre priame poskytnutie príspevku/daru do Nadačného fondu priateľov Činohry SND je vám k dispozícii účet
č. ú. SK 07 1100 0000 0029 4605 3532
Nadačný fond priateľov Činohry SND pomôže rozšíriť našu činnosť smerom k spoločenským problémom, ktorými žije súčasnosť. Inscenácia Sova bola taktiež podporená z Činfondu.
Aj vďaka Vašej podpore môžeme tvoriť a za to Vám veľmi pekne ďakujeme.

Inszenierungsteam

Übersetzung und Regie Valeria Schulczová