Informácia o zadaní zákazky - generálna oprava flauty