Mária Kupcová

Mária Kupcová

BalletMeister - Korrepetitoren

Ukončené vzdelanie: Tanečné konzervatórizum Evy Jaczovej v Bratislave 
Členka Baletu SND od roku 1985