Mária Kupcová

Mária Kupcová

Baletný majster - repetítor

Ukončené vzdelanie: Tanečné konzervatórizum Evy Jaczovej v Bratislave 
Členka Baletu SND od roku 1985 

Predstavenia