Juraj Letenay

Juraj Letenay

Bratislavský rodák absolvoval odbor pedagogika tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave v roku 1981. V rokoch 1982 – 1988 bol členom baletu Novej scény v Bratislave, kde v rokoch 1983 – 1985 pôsobil aj ako pedagóg baletu. Od roku 1985 pôsobí na Katedre herectva Divadelnej fakulty VŠMU ako pedagóg javiskového pohybu a tanca. V rokoch 2003 – 2010 bol dekanom Divadelnej fakulty VŠMU, od roku 2011 bol jej prodekanom a v roku 2014 - 2022 opäť jej dekanom.

Začiatkom 90. rokov začal spolupracovať s divadelnými režisérmi ako Vladimír Strnisko, Pavol Haspra, Peter Mikulík, Ľubomír Vajdička, Emil Horváth, Martin Huba, v súčasnosti najmä s Romanom Polákom a Matúšom Bachyncom. V slovenských ale aj českých divadlách spolupracoval na viac ako 90 inscenáciách.

V aktuálnom repertoári Činohry SND spolupracoval na inscenáciách Konformista a Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana) v réžiách Romana Poláka a na Inscenácii Hriech / Její pastorkyňa v réžii Matúša Bachynca.

V Opere SND vytvoril pohybové spolupráce na inscenáciách The Players Juraja Beneša (2004) a Mozartovej Figarovej svadbe (2007), obe v réžii Martina Hubu a v roku 2017 v inscenácii Triptych v réžii Romana Poláka.

Predstavenia

Choreographische Zusammenarbeit
Choreographische Zusammenarbeit
Choreographische Zusammenarbeit
Choreographische Zusammenarbeit