Zuzana Fischer

Zuzana Fischer

Regieassistent

Operná režisérka, performerka, fotografka

Zuzana Fischer je aktuálne najmladšia slovenská operná režisérka. Jej štýl kladie dôraz na emóciu pretavenú do telesného výrazu a vizuálne, symbolistické vnímanie. Venuje sa režijnej tvorbe v opernom umení, no zároveň i tvorbe komorných diel v menej tradičných priestoroch na rozmedzí žánrov, workshopom so zameraním na pohybové stvárnenie, performancii a fotografickej tvorbe so zameraním na divadlo.

Po gymnáziu v Bratislave, počas ktorého sa venovala mnohým divadelným a pohybovým aktivitám, vyštudovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brne a ešte pred ukončením štúdia bola angažovaná v Slovenskom Národnom Divadle, kde pôsobí dodnes ako asistentka réžie a fotografka.

Štúdium absolvovala Mozartovou Čarovnou flautou vo vlastnej dramaturgickej úprave, no na konte má i ďalšie diela ako Čarodejná láska Manuella de Fallu, Slzy nože Bohuslava Martinu, Zhasnutí Jiřího Najvara, Ztracený Jiřího Miroslava Procházky, Vážně/nevážná hudební expozice JAMU, Slavnost masek za Janáčkovu operu 2016, či Head echoes a Mistr Daniela Šimka (uvedený vrámci festivalu Encounter 2017), na ktorých sa zároveň podieľala ako dramaturgička a performerka. Počas štúdia tiež pôsobila v Janáčkovej opere ako asistentka réžie a choreografie pri príprave inscenácie Epos o Gilgamešovi/ Dido a Aeneas a v Jihočeskom divadle v Českých Budějoviciach pri inscenácii L’occasione fa il ladro.

Po štúdiách odštartovala svoju profesionálnu dráhu v kamenných divadlách inscenáciami Sedliacka česť / Komedianti v Štátnej opere Banská Bystrica (2019) a Cosí fan tutte v Jihočeskom divadle (2021).

Z alternatívnejších projektov pripravila kompletný cyklus Mauricia Kagela Die Stücke der Windrose v Novej Cvernovke v spolupráci s Ensemble Spectrum(2020). Taktiež spolupracuje so súčasnými skladateľmi na príprave nových javiskových diel a uvádzaní netradičných kusov.

Jej život je úzko spätý s pohybom. Od útleho veku sa venovala najrôznejším pohybovým technikám cez súťažnú modernú gymnastiku, showdance, charakterové tance až po súčasné tanečné techniky a fyzické divadlo. Telo na javisku vníma ako neoddeliteľnú súčasť javiskového výrazu a silný nástroj výpovede, preto sa snaží rozvíjať jednak vlastný prejav a príležitostne realizuje workshopy so zameraním na javiskový výraz a pohyb (Dramatické štúdio pri Moravskom divadle Olomouc, Operné štúdio Bratislava).

Zuzana Fischer je zároveň performerka, účinkovala v zaujímavých spracovaniach diel rôznych žánrov formou fyzického divadla ako Pergolesiho Stabat Mater, Gluckov Orfeo, Euripidova Médeia, či vo vlastných projektoch ako Head Echoes, súčasnej monodramatickej kompozícii a ďalších v príprave.

V súčasnosti pripravuje Dvořákovho Čerta a Káču pre Slovenské národné divadlo, Smetanovu Predanú nevestu pre Štátnu operu v Banskej Bystrici, Poulencov Ľudský hlas v novej inštrumentácii, Here be Sirenes od Kate Soper, či nové dielo Her_forms so skladateľom Matejom Slobodom.

Od septembra 2021 začala vyučovať na VŠMU predmet pohybové stvárnenie postáv operných spevákov.

Predstavenia