Simona Kollárová

Simona Kollárová

Gastierender Student

Predstavenia

Helena Kuraginová, Anatolova sestra
Helena Kuraginová, Anatolova sestra
Helena Kuraginová, Anatolova sestra
ĽUDIA NA ULICI, V MÚZEU, NA VERNISÁŽI...
Helena Kuraginová, Anatolova sestra
ĽUDIA NA ULICI, V MÚZEU, NA VERNISÁŽI...
Prostitútky / slúžky / sedliačky / dámy na plese
Prostitútky / slúžky / sedliačky / dámy na plese