Simona Kollárová

Simona Kollárová

Predstavenia

ĽUDIA NA ULICI, V MÚZEU, NA VERNISÁŽI...
Helena Kuraginová, Anatolova sestra
Prostitútky / slúžky / sedliačky / dámy na plese
ĽUDIA NA ULICI, V MÚZEU, NA VERNISÁŽI...
Prostitútky / slúžky / sedliačky / dámy na plese