Anna Strelnikova

Anna Strelnikova

Klavierbegleitung - Korrepetition
S vyznamenaním absolvovala Hudobnú školu pri Moskovskom štátnom konzervatóriu.
Od roku 2005 študovala na Fakulte kompozície Moskovského štátneho konzervatória P. I. Čajkovského pod vedením profesora T. N. Krenikova a neskôr profesora A. V. Čajkovského.
V roku 2010 s vyznamenaním dokončila konzervatórium.
 
Zúčastnila sa na medzinárodných súťažiach mladých skladateľov, získala 22 titulov laureátky. Je autorkou hymny charitatívneho fondu Deti Ruska, členkou Spoločnosti Edvarda Griega, účastníčkou programov Medzinárodného charitatívneho fondu Vladimíra Spivakova.
Je autorkou niekoľkých diel v žánroch inštrumentálnej (komornej a symfonickej) a vokálnej (sólovej a zborovej) hudby, autorkou hudby pre dva animované filmy, dva jednoaktové balety; realizuje sa aj v oblasti elektronickej hudby. Pôsobila tiež ako baletná korepetítorka v Škole klasického tanca v Moskve pod vedením Gennady Ledyakh a na choreografickom oddelení GITIS v Moskve. V rokoch 2010 a 2011 absolvovala prax vo Veľkom divadle v Moskve ako korepetítorka baletu.
Od roku 2019 pôsobí na konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave ako korepetítorka baletu.
 
Od roku 2021 je korepetítorkou Baletu SND.