Aktuelles / Presseberichte

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA SND
Publikované dňa: 01.12.2022
Vynikajúca možnosť darovať umenie
 
Ako potešiť, ako odrazu darovať radosť, dojatie, smiech, ale aj zamyslenie, inšpiráciu a nové zážitky? To všetko a veľa ďalších podnetov v sebe ukrýva Darčeková poukážka SND.
 
Vianočné darčekové poukážky do Slovenského národného divadla si môžete zakúpiť osobne v pokladnici SND alebo online na https://snd.sk/poukazky. Môžete si vybrať z poukážok v hodnote 20, 35 a 50 eur.
 
Pri nákupe online dostanete zakúpenú poukážku obratom emailom v elektronickej podobe, ktorú si môžete pohodlne vytlačiť doma.

 
Štúdia o rizikách električkovej trate pred SND
Publikované dňa: 29.11.2022
Rezort kultúry má k dispozícii obsiahlu odbornú vibroakustickú štúdiu výsledkov meraní, ktoré upozorňujú na vážne riziká v prípade realizácie električkovej trate pred budovou SND. Potvrdzujú tak obavy, ktoré dlhodobo prezentuje Ministerstvo kultúry SR, ale aj mnohí architekti, urbanisti, občianski aktivisti a tiež umelci.
 
Experti na základe získaných meraní konštatujú, že prípadné prejazdy električiek pred novou budovou SND by vygenerovali akustické nízkofrekvenčné vlnenie a dunivý hluk, ktoré môžu negatívne ovplyvniť akustické prostredie v sálach SND. Dunivý hluk sa navyše niekoľkonásobne zvyšuje v uzatvorenom priestore, čo je prípad priestorov SND. Dopĺňajú, že „vybudenie vlastných frekvencií vlastných tvarov stavebných konštrukcií nie je závislé od rýchlosti koľajového vozidla“. To znamená, že ani návrh spomaliť prechod vozidiel električky pred SND nezabráni negatívnym akustickým a vibračným vplyvom.
 
Útvar hodnoty za peniaze odobril štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND
Publikované dňa: 08.11.2022
Útvar hodnoty za peniaze odobril štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND a odporučil pokračovanie v projekte. Štúdia uskutočniteľnosti je nutnou podmienkou ďalších krokov v procese rekonštrukcie. Rozbehnutie procesu prípravy komplexnej rekonštrukcie bolo jednou z hlavných priorít bývalého vedenia SND na čele s Matejom Drličkom.
 
Slovenské národné divadlo zverejnilo štúdiu uskutočniteľnosti komplexnej rekonštrukcie historickej budovy SND v októbri. V úzkej spolupráci s víťazom verejného obstarávania a Ministerstvom kultúry SR na nej za SND pracoval bývalý ekonomický riaditeľ Matej Bošňák od začiatku roka.
 
Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje podrobné informácie o zmysle rekonštrukcie historickej budovy SND, predbežnú finančnú analýzu rekonštrukcie, analýzu nákladov a prínosov projektu, ako aj víziu ďalšej prevádzky zrekonštruovanej budovy.
 
Národný inšpektorát práce už druhýkrát zrušil rozhodnutie o uzatvorení historickej budovy SND
Publikované dňa: 28.10.2022
Národný inšpektorát práce už druhýkrát zrušil rozhodnutie bratislavského Inšpektorátu práce o uzatvorení historickej budovy SND pre pochybenia a vec mu opäť vrátil na prejednanie. Vedenie SND je názoru, že neúnavná snaha o uzatvorenie historickej budovy SND zo strany inšpektora práce je účelová a potvrdzuje slová generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku o šikane zo strany štátu.
 
Vedenie Slovenského národného divadla dostalo prvé rozhodnutie Inšpektorátu práce Bratislava o zákaze používania historickej budovy Slovenského národného divadla pre akúkoľvek činnosť 3. mája 2022. Vedenie divadla ho rešpektovalo a budovu ihneď uzatvorilo.
 
Proti rozhodnutiu sa však odvolalo na Národný inšpektorát práce, ktorý rozhodnutie o zákaze používania historickej budovy SND v júli zrušil a vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.
 
SND predstavuje zásadný míľnik v príprave rekonštrukcie historickej budovy divadla
Publikované dňa: 17.10.2022
Slovenské národné divadlo má hotovú štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND. Ide o zásadný míľnik v administratívnom procese prípravy rekonštrukcie. Približne dvestostranový dokument, ktorý je nutnou podmienkou ďalších krokov v procese rekonštrukcie, je už zverejnený aj na webe SND.
 
Štúdiu uskutočniteľnosti pripravoval víťaz verejného obstarávania v spolupráci so SND a s Ministerstvom kultúry SR od začiatku tohto roka.
 
Dôležitý dokument obsahuje podrobné informácie o zmysle rekonštrukcie historickej budovy SND, predbežnú finančnú analýzu rekonštrukcie, analýzu nákladov a prínosov projektu, ako aj víziu ďalšej prevádzky zrekonštruovanej budovy.
 

Seiten