Krst výnimočnej trojzväzkovej publikácie 100 SND

Krst výnimočnej trojzväzkovej publikácie 100 SND

Sonstiges

100 rokov Slovenského národného divadla

Neues Gebäude, Foyer SND
29. 5. 2024 17:00 h - 18:00 h

Na konci mája sa do rúk milovníkov umenia dostane vzácna publikácia, ktorá zachytáva 100-ročnú históriu Slovenského národného divadla (1920 – 2020) rekonštrukciou stovky emblematických inscenácií činohry, opery a baletu. Spoluvydavateľmi exkluzívneho trojzväzkového diela Sto rokov Slovenského národného divadla sú SND a vydavateľstvo SLOVART, s.r.o.

Niekoľkoročný výskum, ktorý možno datovať od roku 2011, iniciovala Dagmar Podmaková zo Slovenskej akadémie vied/SAV, ktorá našla pochopenie u Nadeždy Lindovskej z Vysokej školy múzických umení a Michaely Mojžišovej zo SAV. Autorky koncepcie a spoluautorky príspevkov spolu s ďalšími odborníkmi navrhli aj výber konkrétnych titulov.

Divadlo žije každý večer vo svetlách rámp v priamom dotyku javiska s hľadiskom. Žiadna kamera nevie zachytiť tie relatívne či len zdanlivo prchavé emócie, ktoré vedia byť nielen v danom okamihu v prenose myšlienok trvalou katarziou či spontánnym uvoľnením. Divadelná inscenácia je každý večer iná, v tom je jej čaro, príťažlivosť, neopakovateľnosť. Skvelé tri zväzky pripomienok prelomových inscenácií, ktoré písali sto rokov histórie našej prvej scény, sú preto nenahraditeľné. Písané štýlom, ktorý popri faktoch zachytáva fluidum večerov po zdvihnutí reálnej i pomyselnej opony...
 
SND žije od svojej storočnice, od magického roku 2020, už štvrtú divadelnú sezónu a ponúka ďalšie zážitky podnecujúce polemiku, katarziu, zábavu, aby naplnilo svoje poslanie erbovej slovenskej divadelnej inštitúcie.
 
Pozývame vás na krst priekopníckej trojzväzkovej publikácie Sto rokov Slovenského národného divadla v stredu 29. mája 2024 o 17.00 hod. do novej budovy SND za účasti autoriek koncepcie, generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku a riaditeľa vydavateľstva Slovart Juraja Hegera. Krstným otcom publikácie bude Martin Huba.
 
 

Anmerkung

VOĽNÝ VSTUP

Besetzung