Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1132592 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.11/13 57,56 € 57,56 € Z-250/GR/2008 10.12.2013 23.11.2016
1132593 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK 35763469 Telef.popl.11/13 45,74 € 45,74 € 19.12.2013 10.12.2013 23.11.2016
1132597 Peter Kula Mlynarovičova 9, 82107 Bratislava, SK 34884734 Opr.flauty 465,00 € 465,00 € O-029/08/10/2013 10.12.2013 23.11.2016
1132600 BORGIS,spol.s r.o. Miletičova 3/a, 82107 Bratislava, SK 35824221 Mesh s potlačou 2 777,16 € 2 777,16 € O-031/12/41/2013 10.12.2013 23.11.2016
1132601 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 478,27 € 478,27 € O-042/12/41/2013 10.12.2013 23.11.2016
1132604 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Oblekovka, viskóza 5 304,25 € 5 304,25 € O-049/12/41/2013 10.12.2013 23.11.2016
1132599 GOLIFT Staré záhrady, 82107 Bratislava, SK 11925582 Revízia výťahov 158,20 € 158,20 € O-14/01/41/2013 10.12.2013 23.11.2016
1132598 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Catana, let.2.-14.2.14 134,71 € 134,71 € Z-484/TPÚ/12;O-10/12/10/1 10.12.2013 23.11.2016
1132588 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 1 197,62 € 1 197,62 € Z-798/GR/2011 10.12.2013 23.11.2016
1132595 Čarovné ostrohy,o.z. S.Chalupku 995/11, 90031 Stupava, SK 42130221 Um.účink., Svätopluk 1 327,76 € 1 327,76 € Z-82/O/2009 10.12.2013 23.11.2016
1132596 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 1 400,00 € 1 400,00 € Z-954/B/2013 10.12.2013 23.11.2016
1132587 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Telef.popl./mobil/ 4 315,05 € 4 315,05 € Z-MK-87/07/M 10.12.2013 23.11.2016
1132576 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Nájom za oceľ.fľaše 74,22 € 74,22 € D-801125 9.12.2013 23.11.2016
1132567 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 684104 Nealko 148,47 € 178,16 € O-004/01/41/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132568 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 684104 Potraviny 136,04 € 163,25 € O-004/01/41/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132586 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava, SK 35787201 Kravčik, ubyt.25.-26.11. 69,00 € 69,00 € O-026/10/81/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132579 TOREKO-Tomáš Ščepko M.R. Štefánika 582, 91622 Podolie, SK 32784571 Koža, hovädzia, kozia, ... 1 063,03 € 1 063,03 € O-036/12/41/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132577 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Časopisy r.2014 253,36 € 253,36 € O-047/12/51/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132578 INTERCHAIR s.r.o. Trnavská 112, 82101 Bratislava, SK 31402623 Kanc.stoličky 983,06 € 983,06 € O-081/11/51/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132582 ISPA,spol.s r.o. Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 31328717 Prenájom rekl.plôch 216,00 € 216,00 € O-184/10/81/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132583 ISPA,spol.s r.o. Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 31328717 Prenájom rekl.plôch 864,00 € 864,00 € O-184/10/81/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132580 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 Aktualizácia WEB stránky 187,20 € 187,20 € Z-162/UMO/2012 9.12.2013 23.11.2016
1132584 WBI,s.r.o. Žižková 42, 81102 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81,40 € 81,40 € Z-252/CM/2013 9.12.2013 23.11.2016
1132569 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nakup-Diners karty 20 697,80 € 20 697,80 € Z-29092005 9.12.2013 23.11.2016
1132570 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Deratizácia 250,01 € 250,01 € O-061/11/41/2013 9.12.2013 23.11.2016

Seiten