Vladimír Obšil

Vladimír Obšil

Schauspieler
Vladimír Obšil sa narodil v Prachaticiach v Českej republike. Štúdium na VŠMU ukončil v roku 1981, odkedy je i členom Činohry SND, kde stvárnil množstvo postáv. Prvú ešte ako vysokoškolák v hre Belasé kone na červenej tráve. Z najznámejších treba spomenúť divadelné hry ako Sen noci svätojánskej, Lakomec, Caligula či Portugália. Účinkoval vo viacerých filmoch, seriáloch a rozhlasových hrách.
 
Ocenenia:
2007 – cena Literárneho fondu za stvárnenie postavy Wurma v hre F. Schillera Úklady a láska
2008 – cena Literárneho fondu za postavu Nikolaja v inscenácii dramatizácie románu L. N. Tolstého Anna Kareninová, s prihliadnutím na postavu Šimona v inscenácii hry D. Gieselmanna Plantáž
2009 – cena Literárneho fondu za postavu Zamochriškina v inscenácii hry N. V. Gogoľa Hráči
2014 – IGRIC – tvorivá prémia za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele za postavu Borisa vo filme Ďakujem, dobre
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.