Vladimír Obšil

Vladimír Obšil

Herec

Vzdelanie: 
VŠMU Bratislava 1981

Angažmán: 
Činohra SND (od 1. 9. 1981)

SÚPIS NAJVÝZNAMNEJŠÍCH POSTÁV V ČINOHRE SND

Sezóna 1981/1982: 
Cziviš - Vostrá- Vostrý: Candide alebo optimizmus (Candide)

Sezóna 1983/1984:
A. P. Čechov: Tri sestry (Tuzenbach)

Sezóna 1984/1985:
D. Kovačevič: Zberné stredisko (Peter)

Sezóna 1985/1986:
P. Preses - U. Becher: Bockerer (Hans) 

Sezóna 1986/1987:
J. B. Moliére: Lakomec (La Fléche)

Sezóna 1988/1989:
N. Erdman: Samovrah (Jegoruška)

Sezóna 1989/1990:
A. Camus: Caligula (správca Lepidus)

Sezóna 1991/1992:
D. Hare: Súboj s démonom (Harry Henderson)

Sezóna 1993/1994:
W. Shakespeare: Sen noci svätojánskej (Mechúr)

Sezóna 1995/1996:
W. Shakespeare: Ako sa vám páči (Silvius)

Sezóna 1997/1998:
N. V. Gogoľ: Ženba (Anučkin)
D. Wasserman: Prelet nad kukučkiným hniezdom (Billy Bibbit)

Sezóna 1999/2000:
J. Palárik: Inkognito (Jelenfy)

Sezóna 2000/2001:
P. Weiss: Marat - Sade (Spevák-Syn)
M. Huba - M. Porubjak: Tančiareň

Sezóna 2001/2002:
Z. Egressy: Portugália (Farár)

DÔLEŽITÉ TELEVÍZNE ROLY (TELEVÍZNE FILMY A INSCENÁCIE)

Železné ruky (Julo), 1980, réžia: I. Petrovický
Nebezpečné známosti (Danceny), 1980, réžia: M. Luther
Thibaultovci (Jacques), 1982, réžia: P. Mikulík
Malý pán Friedeman (Friedeman), 1987, réžia: J. Bednárik
Modrá katedrála (Albín), 1989, réžia: I. Ciel
Balada o mŕtvych očiach, 1989, réžia: M. Kákoš
Mastný hrniec (Janko), 1991, réžia: P. Haspra

OBĽÚBENÝ CITÁT Z ROLY, KTORÚ HRÁ (HRAL)
„Kto neverí v Boha, verí v seba a to je najsilnejšia viera. Keď zlyhá, je zle a v lepšom prípade ju nahradí náboženstvo.“ Z. Egressy – Portugália
To je odpoveď farára na otázku v čo verí neznaboh. Je to niečo, čo by sme od farára nečakali a preto takáto úprimná a pravdivá životná filozofia je mi nesmierne blízka v zmysle, že na svete sú ľudia takí, akí sú a sú ľudia takí, akí by mali byť.

Predstavenia