Martin Kreml

Martin Kreml

Ensemble - Herren

Je absolventom Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave (2010, pedagóg: M. Vojtek).

Ako študent pravidelne účinkoval na koncertoch a kultúrnych podujatiach organizovaných tanečným konzervatóriom a taktiež účinkoval v inscenáciách Baletu SND, v baletoch Sylfida, Luskáčik, Don Juan a Ivan Hrozný, a tiež v detskej inscenácii Opery SND Martin a Slnko.

V roku 2006 sa zúčastnil na výmennom pobyte spojenom s tanečným workshopom v muzikálovej škole Millenium Dance 2000 v Londýne (Veľká Británia) a v roku 2007 sa zúčastnil na baletnej stáži Dance Art vo Viedni (Rakúsko).

Získal taktiež niekoľko ocenení z medzinárodných baletných súťaží: 
2006 Medzinárodná baletná súťaž v Győri (Maďarsko) – 1. cena – Grand Prix 
2006 Medzinárodná baletná súťaž v Brne (Česká republika) 
2008 Ňurejevova medzinárodná baletná súťaž v Budapešti (Maďarsko) 
2009 Medzinárodná baletná súťaž v Olomouci (Česká republika) – ocenenie Mladý talent 
2009 Medzinárodná baletná súťaž v Brne (Česká republika)

Od roku 2010 je členom Baletu SND.