Ľubica Čekovská

Ľubica Čekovská

Slovenská skladateľka Ľubica Čekovská je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Kompozíciu študovala u profesora Dušana Martinčeka, neskôr na Royal Academy of Music v Londý­ne u profesora Paula Pattersona. Absolvovala tiež kompozičné kurzy u Róberta Saxtona, Thomasa Adésa, Arva Pärta a Harrisona Birtwistlea. V sezóne 2010/2011 bola rezidenčnou skladateľkou Filharmonického orchestra Altenburg-Gera a od roku 2008 je členkou umeleckej rady svetoznámeho festivalu Pražská jar. Je domovskou skladateľkou renomovaného nemeckého vydavateľstvaBaerenreiter. Žánrový rozptyl skladateľky je neobyčajne veľký, zahŕňa komorné, symfonické, inštrumentálne i vokálne diela, a tiež scénickú a filmovú hudbu. Jej kompozície boli uvedené na rôznych hudobných festivaloch: Festival Davida Oistracha v Pärnu v Estónsku, Festival Spitalfields v Londýne, Pražská Jar, ISCM World New Music Days, festival Melos Etos v Bratislave, salzburgský festival Aspekte a iné. Skladateľka je nositeľkou viacerých ocenení: Cuthbert Nunn Composition Prize of the Royal Academy of Music za skladbu Fragment a elégia pre sólo bajan, Elsie Owen Prize of the Royal Academy of Music, Mosco Carner Award, Leverhulme Award, Londýn a Ceny Jána Levoslava Bellu za dielo Koncert pre klavír a orchester.

K novším dielam autorky patria Koncert pre husle a orchester (premiérovo uvedený v sezóne Filharmonického orchestra Altenburg-Gera), Theatre Music pre sláčikový orchester, suita Dorian Gray, Evenood pre dychové kvinteto, Four Movements pre klavír. Prvou skúsenosťou skladateľky s hudobno-dramatickým žánrom bol kolektívny skladateľský projekt As Time Goes By v Štátnej opere Hannover (2005). Dorian Gray je jej prvým celovečerným operným dielom.       

 

Predstavenia