Adriana Banásová

Adriana Banásová

Sopran

Sopranistka Adriana Banásová debutovala na doskách SND v sezóne 2016/2017 ako Sestra Genovieffa (Sestra Angelika) a Nella (Gianni Schicchi) v Pucciniho Triptychu, neskôr aj ako Annina (La Traviata). V Štátnej opere Košice stvárnila postavu Nannetty (Falstaff) a Zerliny (Don Giovanni). Postavou Líšky (Příhody lišky Bystroušky) sa predstavila na doskách Slezského divadla Opava. Najbližšie ju čaká postava Tebalda a Anjelsky hlas (Verdi: Don Carlo, SND), Júlia (Zagar: Rozprávka o šťastnom konci, SND), postava Sestry Genovieffy a Nelly (Triptych, Národní divadlo moravskoslezské) a Emília (Rossini: Otello, Štátna opera Banská Bystrica).

Od roku 2008 pravidelne účinkovala v Slovenskej národnej galérií v rámci koncertného cyklu Momento musicale. Predstavila sa na festivale Schubert fest 2013, neskôr na opernom podujatí Mladosť na zámku (festival Zámocké hry Zvolenské), či v rámci vokálneho cyklu SND Kontinuity. Spolupracovala s ŠKO Žilina, s Filharmóniou Brno, s barokovým súborom Solamente naturali, Cappellou Istropolitanou a s Metropolitným orchestrom Bratislava.

Na Celoslovenskej súťaži konzervatórií obsadila dvakrát 2. miesto, Súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch 2015 jej priniesla Cenu SND a Cenu za farbu hlasu. V roku 2016 sa stala semifinalistkou Súťaže Otto Edelmann vo Viedni a víťazkou najvyššej ženskej kategórie Medzinárodnej súťaže Iuventus canti vo Vrábľoch, odkiaľ si okrem 1. ceny odniesla aj Cenu Štátnej opery Banská Bystrica, Cenu za interpretáciu hudby 20. storočia a Cenu Hudobného centra.

Adriana Banásová študovala spev na Konzervatóriu v Bratislave v triede Dagmar Livorovej, pod jej vedením si rozširovala vzdelanie aj v odbore operetná špecializácia. V interpretačnom umení sa zdokonaľovala na herecko-speváckych kurzoch v Žďári nad Sázavou a v Znojme pod vedením režiséra Jaromíra Brycha a Dagmar Livorovej a na Majstrovských speváckych kurzoch Petra Dvorského v Piešťanoch pod vedením Zlatice Livorovej.