Judita Andelová

Judita Andelová

Mezzosopran

Spev študovala pod vedením Dagmar Livorovej a Petra Mikuláša. V súčasnosti je poslucháčkou externého doktorandského štúdia na VŠMU. Viackrát sa zúčastnila majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského, Zlatice Livorovej a Dagmar Livorovej, a kurzov vytvárania dramatickej postavy u Jaromíra Brycha. V roku 2013 sa prebojovala do finále medzinárodnej súťaže Musica sacra v Ríme a podieľala sa aj na nahrávaní diela Antona Aschnera. Ako sólistka spolupracovala so Slovenským komorným orchestrom, Komornou filharmóniou Pardubice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, súbormi starej hudby Musica Aeterna a Solamente naturali, ďalej s Cappellou Istropolitanou, Metropolitným orchestrom, Komorným orchestrom ZOE, Komornou operou Bratislava. V rámci festivalu Zámocké hry zvolenské v roku 2014 stvárnila rolu Isaury v koncertnom naštudovaní Rossiniho opery Tancredi. V Štátnej opere Banská Bystrica hosťuje ako Maddalena vo Verdiho Rigolettovi, Tretia dáma v Mozartovej Čarovnej flaute, Flora Bervoix vo Verdiho La Traviate a ako Cigánka Eržika v Kálmánovej Grófke Marici. V roku 2018 účinkovala so sólistami Štátnej opery Banská Bystrica aj na koncertnom turné po Japonsku, kde stvárnila titulnú úlohu v Bizetovej Carmen.

Predstavenia