Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1231334 STOPA-WOOD-WORK s.r.o. Telince 129, 95161 Telince, SK 52337936 Um.účinkovanie,Bál 168 168 Z-578/Č/2019 13.7.2023 07.08.2023
1231335 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 35680202 MSCP - Ecchange Online 4.08 4.08 Z-1090/TPÚ/2022 13.7.2023 07.08.2023
1231336 Tritonsystems spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online tech.podpora 144 144 Z-1046/TPÚ/2022 13.7.2023 07.08.2023
1231339 KAHLO,s.r.o. Pod Vachmajstrom 1, 83101 Bratislava, SK 47446722 Um.hosť.,licencia Bál 420 420 Z-1103/Č/2022 13.7.2023 07.08.2023
1231340 DIGILINE, spol. s r.o. Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava, SK 48228869 Reklamné služby 1149.82 1149.82 O/2023-602 13.7.2023 07.08.2023
323215 Musicalchairs 23 Stockton Road, Choriton-cum-Hardy, M219FB Munchester, GB Predplatné-16.7.23-15.7.24 900 900 O/2023-883 13.7.2023 07.08.2023
1231342 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 , SK 36631124 Pošt.úverované 144 144 Ú-397/2008 13.7.2023 07.08.2023
1231343 Profesia,spol.s r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK 35800861 Inzeráty,predpl.balík 1438.8 1438.8 O/2023-930 13.7.2023 07.08.2023
1231344 Profesia,spol.s r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK 35800861 Inzerát 35.88 35.88 O/2023-932 13.7.2023 07.08.2023
423055 Marián ŠUPA Hollého 159/53, 92207 Veľké Kostoľany, SK 11906022 Mulčovač FOX 1200 2580 2580 O/2023-748 13.7.2023 07.08.2023
1231330 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 5.34 5.34 Z-486/GR/2015 13.7.2023 24.07.2023
323213 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.za II.Q.2023 11562.43 11562.43 Z-13/Č/2022;D3-1199/2013; 12.7.2023 21.08.2023
323214 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 Licencia Carmina Burana 2455.17 2455.17 Z-260/B/2023 12.7.2023 21.08.2023
323211 Producciones Artisticas D.Scrimgeours.L. Apartado 905, 41080 Sevilla, ES Popoluška-licencia 800 800 Z-389/B/2019 12.7.2023 07.08.2023
323212 Andrew Nurnberg Associates International,Ltd 3-11 Eyre Street Hill, London EC1R 5ET, GB 231101242 Lic.za I.polrok.2023,Láskavé bohyne 452.91 452.91 D1-501/Č/2021 12.7.2023 07.08.2023
1231316 ČEKY POINT Production s.r.o. Stará baštová 965/9, 04001 Košice, SK 53062582 Lic.popl.Online Stream.Láskavé bohyne II.Q.2023 114.54 114.54 Z-50/Č/2021 12.7.2023 07.08.2023
1231319 MUSIC FORUM v.o.s. Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK 31339191 Prenáj.not.mat.I.polrok 2023 4478.4 4478.4 Z-168/O/2023 12.7.2023 07.08.2023
1231320 Miloš Klas Pod záhradami 52, 84101 Bratislava, SK 22662898 Opr.sláčika 100 100 O/2023-703 12.7.2023 07.08.2023
1231321 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.pop./mobil/ 1272.77 1272.77 MK-158/2019/M 12.7.2023 07.08.2023
1231322 OLO a.s. Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava, SK 00681300 Odvoz odpadu 2.štvrťrok 2023 135.2 162.24 ZML.91220038;Z-780/TPÚ/20 12.7.2023 07.08.2023
1231323 Jakub Kováčik Sibírska 35, 83102 Bratislava, SK 46878025 Čist.odkvap.žľabov 565 565 O/2023-871 12.7.2023 07.08.2023
1231324 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Odvoz a likv.odpadu 2556 2556 O/2023-807;Z-88/UDD/2023 12.7.2023 07.08.2023
1231325 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera,likv.odpadu 257.58 257.58 O/2023-743;Z-1141/UDD/202 12.7.2023 07.08.2023
1231326 Expert-agent spol. s r.o. Nad Lomom 26/A, 81102 Bratislava, SK 47539453 Prekladateľské služby AJ 710 710 O/2023-850;Z-635/CM/2022 12.7.2023 07.08.2023
1231327 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Kvet.dekorácia 140.03 140.03 O/2023-804 12.7.2023 07.08.2023

Seiten