Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1151047 Alab,spol.s r.o. Gruzínska 28, 82105 Bratislava, SK 45842167 Alkohol testery 391,20 € 391,20 € O/2015-2710 5.5.2015 23.11.2016
1151053 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 1 903,38 € 1 903,38 € Z-5611852300 5.5.2015 23.11.2016
1151039 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 CLV Kráľ Teodor 62,90 € 75,48 € O/2015-2797 5.5.2015 23.11.2016
1151019 Pema com,s.r.o. A.Sládkoviča 1797/12, 02601 Dolný Kubín, SK 46095411 Žiarovky, lampy 92,40 € 92,40 € Z-444/GR/2015 4.5.2015 23.11.2016
1151020 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Opr.železnej opony 207,00 € 207,00 € O/2015-2695 4.5.2015 23.11.2016
1151023 PROELING s.r.o. Černyševského 27, 82107 Bratislava, SK 31340229 Opr.audio zariadenia 180,00 € 180,00 € O/2015-2776 4.5.2015 23.11.2016
1151024 ELVIA PRO SLOVAKIA s.r.o. Mudroňova 63, 81103 Bratislava, SK 31381774 Opr.slúchadlá 164,40 € 164,40 € O/2015-2800 4.5.2015 23.11.2016
1151025 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 19,95 € 23,94 € Z-099/TPÚ/2015 4.5.2015 23.11.2016
1151028 SITA Slov.tlač.agentúra s.r.o. Mýtna 15, 81107 Bratislava, SK 35745274 Informačné služby 100,00 € 100,00 € Z-1266/CM/2013;Z-1250/CM/ 4.5.2015 23.11.2016
1151029 Zuzana Ondrovičová Sládkovičova 978/14, 92041 Leopoldov, SK 37252844 Graf.sprac.PORTÁL 5-6/15 480,00 € 480,00 € Z-1252/CM/14;O/2015-2722 4.5.2015 23.11.2016
1151030 Chicoactor s.r.o. Hollého 2220/11, 81108 Bratislava, SK 47632411 Um.účink.4/15 880,00 € 880,00 € Z-368,367,362,363/Č/2014 4.5.2015 23.11.2016
1151031 Platypus & sons production s.r.o. Sibírska 63, 83102 Bratislava, SK 47325852 Um.účink.4/15 100,00 € 100,00 € Z-935/Č/2013 4.5.2015 23.11.2016
1151032 LUK,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 47976039 Um.účink.Zem úsmevov 4/15 3 640,00 € 3 640,00 € Z-1102/O/2014 4.5.2015 23.11.2016
1151033 JEMI spol.s r.o. Floriánske nám.1-2, 82107 Bratislava, SK 31318819 Líčidlá 1 346,00 € 1 346,00 € O/2015-2375 4.5.2015 23.11.2016
1151035 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 Obedy 4/15 319,21 € 383,05 € O/2015-2672 4.5.2015 23.11.2016
1151021 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Prečistenie kanalizácie 788,60 € 788,60 € O/2015-2770 4.5.2015 23.11.2016
1151026 CITYSTONE s.r.o. ul.Saratovská 2, 84102 Bratislava, SK 44356781 Opr.kurenia 1 201,20 € 1 201,20 € O/2015-2344 4.5.2015 23.11.2016
1151027 REGOTRANS-RITTMEYER s r.o. Pluhová 2, 83104 Bratislava, SK 685780 Opr.napájacej karty 374,40 € 374,40 € O/2015-2784 4.5.2015 23.11.2016
1151034 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 Stravné lístky 56 904,12 € 56 904,12 € O/2015-2774 4.5.2015 23.11.2016
1151022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 827,52 € 827,52 € Z-874/GR/2014;O/2015-2807 4.5.2015 23.11.2016
1151005 macca s.r.o. Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK 47903970 Um.účink.Aj kone sa ... 100,00 € 100,00 € Z-075/Č/2015 30.4.2015 23.11.2016
1151006 KORAKO plus,s.r.o. Bielická 369, 95804 Partizánske, SK 43959954 Ochr.prac.pom. 122,77 € 122,77 € Z-561/TPÚ/2012;O/2015-262 30.4.2015 23.11.2016
1151007 KORAKO plus,s.r.o. Bielická 369, 95804 Partizánske, SK 43959954 Ochr.prac.pom. 1 580,61 € 1 580,61 € Z-561/TPÚ/2012;O/2015-262 30.4.2015 23.11.2016
1151008 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr, vody stočné UDD 621,90 € 621,90 € Z-250/GR/2008 30.4.2015 23.11.2016
1151009 OLO a.s. Primaciálne nám 1, 82107 Bratislava, SK 681300 Popl.za úschovu odpadu 51,79 € 51,79 € D1-598/GR/2011 30.4.2015 23.11.2016

Seiten