Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
416040 FELDER KG Felderstrasse 1, A6060 Hall in Tirol, AT 213629 Formátovacia píla 10 720,00 € 10 720,00 € O/2016-241 17.5.2016 23.11.2016
1161079 Helena Hrabová ul.Milana Poláka 1277/12, 03601 Martin, SK 50275275 Masky sádrové 250,00 € 250,00 € Z-349/Č/2016 17.5.2016 23.11.2016
1161080 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie, viazanie 37,28 € 37,28 € O/2016-091 17.5.2016 23.11.2016
1161081 ILCA s.r.o. Stred 313, 02311 Zákopčie, SK 47730463 Um.účink.4/16 590,00 € 590,00 € Z-127,128,130/Č/2016 17.5.2016 23.11.2016
1161084 CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Koncent.mydl.peny 1 008,00 € 1 008,00 € O/2016-723 17.5.2016 23.11.2016
1161086 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 13,96 € 13,96 € O/2016-681 17.5.2016 23.11.2016
1161087 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 55,82 € 55,82 € O/2016-656 17.5.2016 23.11.2016
1161088 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 27,91 € 27,91 € O/2016-664 17.5.2016 23.11.2016
1161195 PRINT TRADE s.r.o. Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK 31585078 Paper Eject na tlačiareň 24,07 € 24,07 € P-31052016 17.5.2016 23.11.2016
1161078 Róbert WERDENICH Hraničiarska 19/33, 85110 Bratislava, SK 32195362 Opr.chladničky 48,00 € 48,00 € O/2016-193 17.5.2016 23.11.2016
1161072 J.C.Decaux Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 35695412 Prenájom rekl.plôch 660,83 € 793,00 € O/2016-3548/81 17.5.2016 23.11.2016
1161083 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 30,28 € 30,28 € O/2016-696 17.5.2016 23.11.2016
1161085 Drogéria u Kovára s.r.o. Kuklovská 2, 84104 Bratislava, SK 45641242 Vlasové prípravky 645,28 € 645,28 € Z-146/GR/2016;O/2016-643 17.5.2016 23.11.2016
1161074 Volis International s.r.o. Štefánikova 19, 81105 Bratislava, SK 46817719 Online kampaň 2 280,00 € 2 280,00 € Z-270/CM/2016 17.5.2016 23.11.2016
1161082 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1 186,74 € 1 186,74 € Z-874/GR/2014;O/2016-720 17.5.2016 23.11.2016
1161062 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 1 020,00 € 1 020,00 € Z-159/O/15;Z-1174/O/13;Z- 16.5.2016 23.11.2016
1161063 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Piková dáma 12.4. 1 700,00 € 1 700,00 € Z-1142/O/2014 16.5.2016 23.11.2016
1161065 pro JGS s.r.o. Elektrárenská 1/12361, 83104 Bratislava, SK 34106529 Prísluš.k reflektorom 828,00 € 828,00 € Z-267/GR/2016 16.5.2016 23.11.2016
1161162 INTERLUX Lighting spol.s r.o. Tomášikova 30, 82101 Bratislava, SK 35804751 Filtre, pätice 224,02 € 224,02 € P-24052016 16.5.2016 23.11.2016
1160991 J.C.Decaux Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 35695412 Prenájom rekl.plôch 1 461,15 € 1 753,38 € O/2016-315 16.5.2016 23.11.2016
1161060 JohnThomas Dale-Native Creative Pavlovova 12, 82108 Bratislava, SK 40790321 Prekladateľ.služby, korektúry 2 496,40 € 2 496,40 € O/2016-732;Z-006/CM/2015 13.5.2016 23.11.2016
1161067 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Klapky do LED 180,94 € 180,94 € P-13052016 13.5.2016 23.11.2016
1161059 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné HB 468,10 € 468,10 € Z-250/GR/2008 13.5.2016 23.11.2016
1161064 ŠD Košice Hlavná 58, 04001 Košice, SK 31299512 Um.účink.ŠD Košice 12.4. 3 961,00 € 3 961,00 € Z-907/B/2015 13.5.2016 23.11.2016
1161049 LEDeco solution,s.r.o. Sládkovičova 37/A, 97405 Banská Bystrica, SK 44845049 Svietidlá 2 346,25 € 2 346,25 € O/2016-663 12.5.2016 23.11.2016

Seiten