Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1151787 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Čistiace a pracie prostriedky 1 400,18 € 1 400,18 € Z-208/TPÚ/2015;O/2015-319 12.8.2015 23.11.2016
1151788 Mária Puchalová - RIMON Baltská 1, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 22637966 Prenájom kontajner.bunky 70,80 € 70,80 € Z-384/11-D4 12.8.2015 23.11.2016
1151789 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody stočné NB 2 177,81 € 2 177,81 € Z-390/TPÚ/2015 12.8.2015 23.11.2016
1151790 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné HB 182,77 € 182,77 € Z-250/GR/2008 12.8.2015 23.11.2016
415031 CITYSTONE s.r.o. ul.Saratovská 2, 84102 Bratislava, SK 44356781 Úprava kanalizačnej siete 240,00 € 240,00 € O/2015-3215 12.8.2015 23.11.2016
1151792 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 89,40 € 89,40 € Z-1052/GR/2014 12.8.2015 23.11.2016
1151793 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.8/15 1 848,00 € 1 848,00 € Z-1225/CM/2015 12.8.2015 23.11.2016
1151784 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Požiar.asist.služby, povolenia pri zváraní 99,00 € 99,00 € Z-1044/TPÚ/2014 12.8.2015 23.11.2016
1151785 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Stražna služba 676,80 € 676,80 € Z-1044/TPÚ/2014;O/2015-27 12.8.2015 23.11.2016
1151779 SWAN, a.s. Borská 6, 82107 Bratislava, SK 35680202 Tel.popl.za 7/15 403,54 € 403,54 € Z-MK-109/07/M 11.8.2015 23.11.2016
315090 František Voráč-LIFE BLANSKO Sadová 21, 67801 Blansko, CZ 40409708 Figúrky k bull. 736,40 € 736,40 € O/2015-3201 11.8.2015 23.11.2016
1151781 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Nájom za oceľ.fľaše 146,84 € 146,84 € D-801125 11.8.2015 23.11.2016
1151778 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 2 701,67 € 2 701,67 € MK-92/2013-M 11.8.2015 23.11.2016
1151780 HL.MESTO SR BRATISLAVA Primacialne nám.1, 82107 Bratislava, SK 603481 Popl.za odvoz odpadu 1 486,48 € 1 486,48 € ROZH.MAG.21.11.12 11.8.2015 23.11.2016
1151782 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 Banner na HB 94,80 € 94,80 € O/2015-3184 11.8.2015 23.11.2016
315088 KUBULA-Veriagsservice Inh Michael Lochar Thierschstr.41, 80538 München, DE Hudobný materiál /noty/ 2 009,36 € 2 009,36 € O/2015-3112 11.8.2015 23.11.2016
315089 Katona József Színház Nonprofi KFT Petöfi Sándor utca 6, 1052 Budapešť, HU Lic.popl., Eurokontext 850,72 € 850,72 € Z-537/Č/2015 11.8.2015 23.11.2016
1151775 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 82105 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 786,06 € 786,06 € Z-1158/TPÚ/2014 10.8.2015 23.11.2016
1151777 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl. za eCard VÚB 614,31 € 614,31 € M/29/10/M 10.8.2015 23.11.2016
1151774 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 1 700,16 € 1 700,16 € Z-29092005 10.8.2015 23.11.2016
1151776 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Ostatné služby Cofely 7/15 43 994,68 € 43 994,68 € Z-1044/TPÚ/2015 10.8.2015 23.11.2016
1151767 NEWTON Media,spol.s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava, SK 44253320 Monitoring médií 100,00 € 100,00 € D-113/CM/2015 7.8.2015 23.11.2016
1151770 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 Aktualizácia WEB stránky 187,20 € 187,20 € Z-162/UMO/2012 7.8.2015 23.11.2016
1151771 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 540,00 € 648,00 € Z-115/CM/2015 7.8.2015 23.11.2016
1151773 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 180,00 € 216,00 € Z-115/CM/2015 7.8.2015 23.11.2016

Seiten