Marija Havran

Marija Havran

Marija Havran patrí medzi najoriginálnejšie scénické výtvarníčky na Slovensku.Výtvarné vzdelanie získala v Novom Sade na Strednej umeleckej škole a na Vyššej škole výtvarných a úžitkových umení v Belehrade. V rokoch 1991 – 1996 študovala na Katedre scénografie a kostýmového výtvarníctva VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Cillera. Doktorandské štúdium absolvovala v roku 2002 na VŠMU u prof. Milana Čorbu. S výnimkou krátkeho pôsobenia ako interná asistentka Aleša Votavu na Katedre scénografie a kostýmového výtvarníctva a ako externá pedagogička na Katedre divadelnej vedy VŠMU pôsobí ako scénografka a kostýmová výtvarníčka v slobodnom povolaní. Marija Havran spolupracovala s poprednými divadlami na Slovensku a v Čechách. K jej profilovým činoherným kreáciam patria; J. Uličianský Alergia (Činohra SND), V. Klimáček Mária Sabina (Divadlo GunaGu), M.Sherman Keď tancovala(Činohra SND), Sofokles Antigona (Národní divadlo Brno), W. Shakespeare Kupec benátský (Národní divadlo Praha), W. Shakespeare Skrotenie zlej ženy (Národní divadlo Praha),M. Frisch Andorra (Divadlo na Vinohradech Praha), ako i operné predstavenia; G. Verdi Nabucco (Štátna opera B. Bystrica),W. A. Mozart Únos zo serailu (Divadlo J. K. Tylla Plzeň),W. A. Mozart Cosi fan tutte (Národní divadlo Praha), G. Verdi Macbeth (Národní divadlo Praha) a inde. Spolupracovala s režisérmi R. Polákom, M. Porubjakom, Ľ. Vajdičkom, V. Strniskom, M. Bendikom a v poslednom období najmä s M. Čičvákom. Jej tvorba sa vyznačuje komplexným vnímaním výtvarného celku s dôrazmi na charakterotvorné detaily.