Pavol Smolík

Pavol Smolík

Gastregisseure
Operný a rozhlasový režisér, dramaturg, scenárista, pedagóg. Na Vysokej škole múzických umení absolvoval odbor Teória a kritika hudby (prof. Ivan Parík) a réžia opery (doc. Branislav Kriška). Ešte ako študent VŠMU úspešne vytvoril svoju prvú profesionálnu réžiu v Opere SND (G. Puccini, Madama Butterfly). V rokoch 1990 – 2010 pôsobil v súbore opery prvej národnej scény ako dramaturg, neskôr ako šéfdramaturg, riaditeľ Opery SND a generálny riaditeľ SND. Dve sezóny (1996 – 1998) bol umeleckým šéfom a režisérom Štátnej opery v Banskej Bystrici. Počas pôsobenia v SND režijne naštudoval štrnásť inscenácií (Verdiho Falstaff, Donizettiho Nápoj lásky, Thomasov Hamlet, Frešova opera pre deti Martin a slnko, Belliniho Puritáni a ďalšie). Od roku 1990 hosťoval aj na ďalších slovenských scénach – v štátnych operách v Košiciach i Banskej Bystrici, v bratislavskej Komornej opere, z českých divadiel v Národnom divadle moravskosliezskom v Opave. Počas doterajšej kariéry režijne naštudoval päť desiatok operných, operetných a muzikálových inscenácií.
Od ukončenia štúdií na začiatku deväťdesiatych rokov až do roku 2012 bol pedagógom opernej réžie, opernej dramaturgie a operného štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Opernú réžiu uňho absolvovali: Andrea Hlinková, Lenka Horinková, Roman Bajzík a Tomáš Surý. Od roku 2007 pôsobil ako docent, dnes ako profesor na Katedre hudby Pedagogickej fakulty na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Okrem divadelnej práce vytvoril scenáre, réžie a hudobné dramaturgie k vyše stodvadsiatim rozhlasovým projektom v RTVS. Režijne pripravil galavečer pri príležitosti otvorenia novej budovy SND, na ktorom sa aj dramaturgicky podieľal. Po šesť sezón bol hlavným režisérom Bratislavských korunovačných slávností, s prestížnymi agentúrami Monarch a Forza spolupracoval na viacerých eventoch ako ich režisér (odovzdávanie Cien Tatrabanky a ďalšie). Je spoluautorom libreta k opere Iľju Zeljenku Posledné dni Veľkej Moravy a autorom libriet k scénickým oratóriám Pavla Kršku Košickí mučeníci a Cyril a Metod. S tým istým skladateľom libretisticky pripravuje projekt scénického oratória Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista. Je držiteľom Ceny Fra Angelica udeľovanej každoročne Konferenciou biskupov Slovenska za osobitný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku.

Predstavenia