Miriam Kičiňová

Miriam Kičiňová

Poverená vedením Činohry SND
Dramaturgie
Adresse: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Predstavenia