Miriam Kičiňová

Miriam Kičiňová

Schauspieldirektorin des SND
Adresse: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Miriam Kičiňová sa narodila v Trebišove. Vyštudovala divadelnú dramaturgiu a teóriu a kritiku divadelného umenia na VŠMU v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium. V rámci programu Erasmus sa zúčastnila na výmennom študijnom pobyte na AGRFT v Ľubľane. Ako porotkyňa či dopisovateľka do festivalových denníkov sa zúčastňovala na prehliadkach neprofesionálneho divadla ako napr. Scénická žatva. Ako recenzentka písala pre časopis Javisko, KOD, Divadlo v medzičase a Monitoring slovenských divadiel. Pedagogicky pôsobila na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Konzervatóriu v Košiciach. Je externou pedagogičkou na Vysokej škole múzických umení, na Katedre scénografie a kostýmového výtvarníctva. V rokoch 2015 – 2019 pôsobila ako externá dramaturgička Štátneho divadla Košice. Spolupracovala aj s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove, s Divadlom Andreja Bagara v Nitre, s Divadlom Jána Palárika v Trnave.
 
V Činohre Slovenského národného divadla pôsobí od roku 2010 ako lektorka dramaturgie, od roku 2020 ako dramaturgička a venovala sa tiež vzdelávacím projektom a zahraničným aktivitám. 
 
Ocenenia:
2014 – DOSKY v kategórii Objav sezóny 2013/2014 za inscenáciu Desatoro (spolu s Danielom Majlingom)
2016 – Cena Literárneho fondu za dramaturgiu v inscenáciách hier Solaris a Rimanka
2017 – Cena Literárneho fondu za dramaturgiu projektu Divadlo proti extrémizmu – inscenácia Natálka