Informácia o zadávaní zákazky - oprava výťahu č 18