Bezdrôtový hybridný systém

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763, účastníkom trhu, že v súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním na predmet zákazky „Bezdrôtový hybridný systém“, sa v dňoch 22.08.2022, 23.08.2022 a 24.08.2022, v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod., uskutočnia prípravné trhové konzultácie.

 
Výzvu na účasť s jej prílohami k prípravným trhovým konzultáciám nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 
Súbory na stiahnutie:
Verejný obstarávateľ v prípade záujmu, editovateľnú podobu príloh k Výzve na účasť na prípravnej trhovej konzultácii poskytne na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: monika.clovieckova@snd.sk.