Historická téma v modernej dráme na scéne Opery SND

SVÄTOPLUK
 
Opera Slovenského národného divadla chystá premiéru mimoriadne zaujímavého diela, ktoré odráža našu históriu – premiéru Suchoňovej opery Svätopluk, ktorá bude v piatok 24. februára. Do konca aktuálnej divadelnej sezóny si novú inscenáciu, monumentálnu historickú fresku, môžete pozrieť len v nasledujúcich troch termínoch, a to v nedeľu 26. februára a v utorok 28. februára o 19.00 hod. a vo štvrtok 2. marca o 11.00 hod.
 
Prečo je uvedenie tohto diela mimoriadne aktuálne a zaujímavé aj dnes?
 
Dejiny sa odrážajú aj v kultúre národa. Jedným z výrazných príkladov je Suchoňova hudobná dráma – opera o najmocnejšom panovníkovi Veľkomoravskej ríše Svätoplukovi. Určite si od školských liet pamätáte Svätoplukov známy závet – legendu o troch prútoch ako symbole svornosti. Mocný bojovník a vladár Svätopluk sa snaží zabezpečiť budúcnosť pre svoju ríšu, trápi sa však aj výčitkami svedomia a len krátko pred smrťou si uvedomí svoje pochybenia a odovzdáva vládu do rúk synom vyzývajúc ich, aby držali spolu, vtedy nik ríšu nepokorí ako tie tri prúty, ktoré keď sú spojené, nik nezlomí...
 
Opera Svätopluk má národný rozmer a autentický patriotizmus, je drámou panovníka na pozadí mocenských zápasov na Veľkej Morave. Obrazom toho, aký je boj o moc krutý a nezmyselný, nech sa odohráva v akomkoľvek čase.
Libreto, ktoré napísal skladateľ na námet drámy Ivana Stodolu spolu s dramaturgičkou Jelou Krčméry-Vrteľovou, je strhujúce. Režisér Roman Polák prirovnáva tento námet k sile shakespearovských drám. Preto aj nová inscenácia v jeho réžii je mimoriadne apelatívna, kladie zásadné otázky o nepoučiteľnosti človeka v boji o moc kráčajúceho dejinami
aj po spálenej zemi.
 
Hudobne aktuálnu inscenáciu naštudoval Martin Leginus, ktorý považuje operu Svätopluk za geniálne dielo s nádhernou farebnou inštrumentáciou. Je to opera náročná z interpretačnej stránky pre orchester aj pre sólistov, ktorých výkon prirovnáva k bežcom na ultramaratóne či pri výstupe na Mont Everest. Aký je to však nádherný pocit, keď všetky prekážky zdoláte! Poslucháči a diváci určite ocenia aj efektné zbory, temperamentné pohanské tance či intímne emocionálne scény.
 
Zásadná historická téma z našich dejín sa na scénu Opery SND vracia v novej, vizuálne silnej filozofickej koncepcii blízkej súčasnému vnímaniu so snahou realizátorov podnietiť k zamysleniu. Máme možnosť vytvoriť harmonický svet – darí sa nám to? Tvorcovia si želajú „zatriasť“ naším svedomím...
 
Eugen Suchoň je autorom dvoch opier, ktoré patria ku klenotom slovenskej hudobno-dramatickej spisby – opery Krútňava (premiéra v roku 1949) a opery Svätopluk, ktorú komponoval v rokoch 1952 – 1959. Premiéra sa konala v historickej budove SND 10. marca 1960. Pozoruhodné sú uvedenia tejto opery na hrade Devín (1960), v talianskej Perugii (1964) či na nádvorí Bratislavského hradu (1970).
 
Opera Svätopluk je monumentálnosťou svojho námetu a hudobným spracovaním priam predurčená na uvádzanie pri slávnostných príležitostiach, tentoraz ako súčasť osláv 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Pri počúvaní prezidentských fanfár si ani neuvedomujeme, že sú z 1. dejstva práve opery Svätopluk.
Ako výrazní interpreti sa v hlavnej postave kráľa Svätopluka predstavili poprední sólisti Opery SND – na prvom uvedení Ján Hadraba a v ďalších premiérach v životnej neopakovateľnej kreácii vo skvelom stvárnení charizmatický Ondrej Malachovský, ktorý bol protagonistom aj v televíznom filme v réžii Jozefa Zachara a hudobnom naštudovaní Ondreja Lenárda. Postava Svätopluka je spojená s menom ďalšieho vynikajúceho sólistu Petra Mikuláša, ktorý sa k nej vracia takmer po štvrťstoročí.
 
Nové uvedenie Suchoňovej opery sa odohrá so strhujúcimi efektmi využívajúc videoprojekcie, moderný svetelný dizajn a dokonca aj otvorený oheň na scéne s certifikáciou pražských Barrandovských štúdií. Autorkou scény je Barbora Šajgalíková. Vyše 150 kostýmov navrhol úspešný mladý kostýmový dizajnér Pavol Dendis. Zbor Opery SND pripravila Zuzana Kadlčíková, choreografiu má na starosti Ladislav Cmorej.
 
Výnimočné hudobné naštudovanie pripravil Martin Leginus. Pod opernú réžiu sa podpisuje výborný činoherný režisér Roman Polák, ktorý má aj s operou na našich scénach bohaté skúsenosti.
 
Prijmite pozvanie pozrieť si historickú tému v súčasnom podaní a strhujúcej interpretácii. Operu uvádza SND v slovenskom jazyku s anglickými titulkami a tak dáva príležitosť aj pre cudzincov žijúcich na Slovensku spoznať zásadné dielo slovenskej tvorby.