V piatok 3. 11. 2023 sa uskutočnilo zasadnutie Umeleckej rady SND

V piatok 3. 11. 2023 sa v priestoroch Slovenského národného divadla uskutočnilo zasadnutie Umeleckej rady SND. Generálny riaditeľ SND Matej Drlička informoval členov Umeleckej rady o aktuálnej výkonnosti divadla z pohľadu merateľných ukazovateľov - návštevnosti, tržieb, počtu návštevníkov, počtu predstavení, ako aj porovnaní týchto údajov s predchádzajúcimi obdobiami. Oboznámil ich taktiež o aktuálnom vývoji procesov rekonštrukcie historickej budovy SND a budovy Umelecko-dekoračných dielní SND. Predmetom diskusie bola dramaturgická vízia nadchádzajúcich divadelných sezón.
 
Zasadnutia sa zúčastnili: Július Barczi, Sláva Daubnerová, Vladislava Fekete, Bohunka Koklesová, Miroslava Kovářová, Boris Nebyla, Roman Polák, Juraj Valčuha, Svetlana Waradzinová.